Satellitbild med markering av de två evenemangsytorna på Farsta torg.

Farsta torg

I höjd med Farsta torg 17 och Farsta torg 25

Visa på karta

Farsta torg ligger i Farsta centrum som är en viktig mötesplats och knutpunkt i södra Stockholm. Det finns två evenemangsytor på Farsta torg.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Farsta centrum har historisk sett varit en mycket stark handelsplats och en viktig mötesplats för boende och arbetande. Redan för 50 år sedan var Farsta centrum ett av de första så kallade ABC-samhällena, en plats där Arbete, Bostäder och Centrum var samlat på ett och samma ställe. Området är fortfarande en mycket viktig knutpunkt och en naturlig mötesplats i södra Stockholm.

Här finns en starkt uppbyggd infrastruktur med tunnelbanan, pendeltåg, busstrafik och anknytning till Nynäsvägen. Det regionala upptagningsområdet sträcker sig över fem kommuner och omfattar stora delar av södra Storstockholm.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Yta 1: 65 kvadratmeter på torgets sydöstra del.

Yta 2: 20 kvadratmeter (5x4 meter).

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad