Evenemangsytan för Bobergstorget markerat i lila.

Bobergstorget

Bobergstorget, Hjorthagen

Bobergstorget är ett torg inom området Gasverket i stadsdelen Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Torget färdigställdes 2023.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Gasverket är en gammal industrimiljö som håller på att omvandlas med målet att skapa nya bostäder och verksamheter med bland annat

  • skolor
  • museum
  • handel
  • restauranger.

Torget omgärdas av tegelbyggnader från industritiden och man ser de gamla Gasklockorna. En spegeldamm finns i östra delen av torgytan.

Torget är tänkt att fungera för evenemang som till exempel 

  • utställningar
  • marknader
  • kulturevenemang.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet. 

Evenemangsyta

Cirka 300 kvadratmeter på tegelytan mellan möblering och spegeldamm. På vintern upptas en del av den markerade ytan av en julgran. På sommaren kan det finnas sommarblommor i urnor som man behöver ta hänsyn till.

Transporter till och från platsen

Det är gångfartsområde som tillåter trafik med motorfordon i gångfart.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad