Satellitbild med markering av den 300 kvadratmeterstora evenemangsytan längs med Blasieholmstorgs ena långsida.

Blasieholmstorg

Blasieholmstorg

Visa på karta

Blasieholmstorg är ett torg vid Blasieholmen på Norrmalm i Stockholms innerstad. Evenemangsytan ligger längs ena långsidan av torget.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Blasieholmen ligger som en halvö på Norrmalm i Stockholms innerstad, väster om Nybroviken och öster om Strömmen och Gamla stan. Blasieholmen sträcker sig söderut till Skeppsholmsbron. Det är en lugn plats mitt i de centralare delarna av Stockholm.

Platsen är under restaurering.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Blasieholmstorg kommer påverkas av byggtrafik när tunnelbanans utbyggnad startar.

Evenemangsyta

Cirka 300 kvadratmeter, vilket utgör ena långsidan av torget.

Transporter till och från platsen

Det är en gågata som tillåter trafik med motorfordon i gångfart.

På Stockholms stads gator gäller generell bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad