Guide för hållbara evenemang

Guiden för hållbara evenemang hjälper dig som arrangör att genomföra evenemang med särskild hänsyn till hållbarhet, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav.

Guiden innehåller tips och förslag för hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart. 

Den första delen i guiden guidar dig via tre steg – planering, genomförande och uppföljning – till att skapa ett hållbart evenemang. Till din hjälp har du också en checklista.

De andra två delarna i guiden fördjupar och förklarar och ger förslag på åtgärder för hållbara evenemang.

Guiden för hållbara evenemang (pdf)

Vi har tagit fram hållbarhetsguiden för att inspirera till att skapa hållbara evenemang och underlätta arbetet med planering, genomförande och avslut. Den utgår ifrån Stockholms stads program för evenemang och är en vidareutveckling av ISO-standarden 20121, Ledningssystem för hållbara evenemang.

Hållbarhetsguiden finns också på engelska.

The Guide to Sustainable Events (pdf)

Tips för hållbara evenemang

Oavsett vilken typ av evenemang du planerar finns några övergripande tips du alltid kan använda. I guiden finns också tips som fokuserar på olika typer av evenemang.

Organisera hållbarhetsarbetet 

 • Utse ansvariga för hållbarhetsarbetet innan, under och efter evenemanget. Viktigt är att berörda nyckelaktörer är införstådda med evenemangets hållbarhetsprofil.
 • Undersök vilka lagkrav som är aktuella.
 • Utbilda all personal; intern som extern inklusive volontärer.

Välj plats utifrån miljö, trygghet och tillgänglighet 

 • Välj plats i förhållande till möjliga transportalternativ, då transporter står för en stor del av klimatpåverkan.
 • Ta även hänsyn till säkerhet och tillgänglighet utifrån det sociala perspektivet och till hyra och arbetsmiljö utifrån ekonomisk och social hållbarhet.
 • Välj en plats som är anpassad för evenemanget, som tar hänsyn till lokala ekosystem som mark och vatten, samt till närboende med tanke på buller och trafikstörningar.

Håll dialog med närboende

 • Håll en bra dialog med närboende för att undvika missnöje och eventuella klagomål. Det underlättar genomförandet både för dig som arrangör som för Stockholms stad.

Ställ krav på leverantörer och medarrangörer

 • Ställ hållbarhetskrav på material och produkter hos leverantörer. Det är viktigt att de inte innehåller skadliga ämnen och att de i största möjliga mån är återvinnings- eller återbrukbara.
 • Undvik engångsartiklar och eftersträva att använda produkter som är märkta med till exempel Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel och Global Organic Textile Standard – GOTS.
 • Samverka i första hand med lokala aktörer för en bättre miljö och ökad sysselsättning i regionen.

Kommunicera hållbarhet

 • Genom att informera om hållbarhetsarbetet skapas positiv marknadsföring för evenemanget, samtidigt som det blir ett gott exempel för andra arrangörer.
 • Att marknadsföra hållbarhet stärker också Stockholms stads varumärke samtidigt som det kan locka fler besökare både till evenemanget och till regionen.
 • Prioritera digital information, undvik tryckt material i största möjliga mån.

Mat och dryck

 • Välj helst närproducerad och ekologisk mat.
 • Om kött serveras har vilt eller fågel oftast minst miljöpåverkan. Genom att välja rätt kan evenemangets miljö- och klimatpåverkan minskas avsevärt.
 • Undvik att servera buteljerat vatten och ställ krav enligt märkning som till exempel KRAV, Fairtrade och MSC.

Utvärdera evenemanget

 • Utvärdera vad som fungerat bra och mindre bra.
 • Berätta om hur ni har bidragit till en hållbar utveckling och återkoppla till Stockholms stad med era synpunkter och erfarenheter.

Uppdaterad