Scoutlägerstöd

Scoutföreningar som arrangerar scoutläger kan söka stöd för detta med en viss summa per deltagare och dag, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Scoutföreningar kan ansöka om stöd för läger med övernattning för medlemmar 7-20 år.

Stödet består av

Stöd utbetalas med 35 kronor per deltagare och dag för läger under veckoslut (fredag-söndag) samt för läger under skollov och helgda­gar. Stöd betalas ut för minst 2 dagar och max 7 dagar i samband med övernattning.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd eller ny­bildningsstöd
 • Föreningen har inte sökt medlemsaktivitetsstöd för upp­tagna aktiviteter
 • Lägret ska ha minst en övernattning
 • Lägret ska ha sammanhängande övernattningar
 • Att inget barn som deltar i lägret behöver ta ledigt från skolan
 • Att minst fem medlemmar (7-20 år) har deltagit i lägret.

Ansökan

Stöd söks snarast efter genomfört läger. Det finns två ansöknings­perioder under året. Komplett ansökan inklusive bilagor ska ha in­kommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 30 juni för läger slutförda under perioden 1 december – 31 maj
 • 15 december för läger slutförda under perioden 1 juni – 30 november

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovis­ning.

Till ansökan bifogas:

 • lägerprogram
 • deltagarförteckning med namn, postadress och födelseår

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om scoutlägerstöd, pdf, 256 kb

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer
Scouter

Uppdaterad