Ledarstöd till aktiviteter under skollov

Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni kanske söka stöd för ledare till aktiviteterna. Stödet kallas formellt "Lovbidrag ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Lovbidrag kan sökas av förening som beviljats medlemsaktivitetsbidrag eller nybildningsbidrag. Föreningen ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad.

Bidrag kan sökas för verksamheter för barn som inte är bortresta under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Verksamheten ska vara öppen för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar.

Bidraget riktas framför allt till föreningar och verksamheter i ytterstadsområden, men kan sökas av föreningar i hela staden. Aktiviteten ska genomföras inom stadens gränser.

Bidrag utbetalas för maximalt fyra sjudagarsperioder under sommarlovet och maximalt en sjudagarsperiod per lov under övriga lov. Verksamheten ska pågå under fem till sju dagar under en sjudagarsperiod.

Bidraget avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare. Maximal utbetalning är 10 000 kronor per vecka. Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år och övriga ledare ska vara minst 14 år. Verksamheten ska marknadsföras och programmet/inbjudan till lovverksamheten ska bifogas ansökan.

Ansökan om lovbidrag ska vara inlämnad senast:
Sportlov - 1 februari
Påsklov - 10 mars
Sommarlov - 15 maj
Höstlov - 1 oktober
Jullov - 1 december

Till ansökan bifogas:

  • program och inbjudan till lovverksamheten

Bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet som redovisats till idrottsförvaltningen. Inlämning av redovisning ska vara idrottsförvaltningen tillhanda senast två månader efter avslutad aktivitet, annars uteblir utbetalning. Redovisningen ska bestå av:

  • skriftlig redovisning av hur lovverksamheten genomfördes (vilka aktiviteter, hur många deltagare) bifoga gärna bilder eller film
  • redovisning av ledare, namn och kontaktuppgifter

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om lovbidrag ledare (pdf, 107 kB, nytt fönster)

Redovisning ersättning för ledare (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Djurorganisationer

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Unga kulturutövare

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad