Coronaviruset: Tillfälligt stöd för sommaraktiviteter 2020

Det mesta är sig olikt i sommar på grund av coronapandemin. Fler stockholmare än vanligt kommer att tillbringa sin semester hemma i stan. Därför ges nu en möjlighet för ideella föreningar och förbund, som vill aktivera stockholmare i sommar, att söka ett tillfälligt stöd.

Stödet kan sökas av

  • Ideella föreningar i Stockholms stad.
  • Förbund med säte i- eller med stor verksamhet i Stockholms stad.

Samtliga ska vara verksamma inom idrott, rörelse, friluftsliv eller fysisk aktivitet.

Du kan söka stöd för

  • Aktiviteter med fokus på idrott, rörelse, friluftsliv och fysisk aktivitet riktade till barn och unga mellan 7 och 20 år.

Att tänka på när du söker stödet

Idrottsförvaltningen kommer att prioritera inkomna ansökningar med aktiviteter:

  • utomhus
  • i ytterstadsområden
  • kostnadsfria aktiviteter

Förvaltningen kan även bevilja ansökningar för aktiviteter inomhus, om det i ansökan kan visas att de uppfyller Folkhälsmyndighetens gällande restriktioner med anledning av coronapandemin.

Ansök om stöd

Du söker stödet genom att fylla i blanketten ”Ansökan om extra stöd sommaraktiviteter 2020”.

Sista ansökningsdatum är 18 juni. Inkomna ansökningar behandlas löpande.

Ansökan om extra stöd sommaraktiviteter 2020 (PDF, 82 kb)

Till ansökan bifogas, om det inte gjorts sedan det senaste årsmötet

  • Föreningens stadgar.
  • Daterat och justerat årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte. Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer. Protokollen ska inte vara äldre än ett år.

Om din ansökan har blivit beviljad och krav på redovisning

Om du har fått beviljat stöd och har genomfört de aktiviteter du har fått stöd för behöver du skicka in en redovisning av aktiviteten. 

Redovisning av sommaraktivitet 2020

Sista dag för att lämna in redovisningen är 30 september 2020. Stödet betalas ut efter att förvaltningen har godkänt inkommen redovisning.

Uppdaterad