Lokalhyressubvention för stadens lokaler

Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Regler för nolltaxa och subventionerad taxa i idrottsnämndens anläggningar samt idrottsnämndens övriga taxor beslutas av idrottsnämnden och därefter av kommunfullmäktige i särskilt ärende.

Rätten till noll- och subventionerad taxa prövas årligen. För att få behålla noll- eller subventionerad taxa ska föreningen senast sex veckor efter årsmötet skicka in:

  • stadgar (första gången eller vid förändring)
  • årsmöteshandlingar
  • aktuell medlemsförteckning med namn, adress och födelseår. (behöver inte lämnas in om föreningen beviljats medlemsaktivitetsbidrag)
  • styrelseförteckning med namn och kontaktuppgifter
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse
  • revisionsberättelse

Blanketter och dokument rörande stödet

Kompletterande kriterier subventionerad föreningstaxa och 0-taxa (pdf, 24 kB, nytt fönster)

Ansökan om nolltaxa (pdf, 109 kB, nytt fönster)

Ansökan om subventionerad föreningstaxa (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsförvaltningens bidragsregler 2019 (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Uppdaterad