Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd kan sökas för insatser som har potential att leda till en innovation eller utvecklar kulturlivet i Stockholm. Insatserna ska leda till konstnärlig förnyelse, nya samarbeten eller spridning av kulturupplevelser till fler.

För att beviljas stöd från kulturförvaltningen ska verksamheten eller du som söker ha din huvudsakliga verksamhet eller bas i Stockholms stad.

Stödet kan sökas av

 • ideell förening
 • ekonomisk förening
 • aktiebolag
 • kommanditbolag
 • stiftelser
 • enskild firma

Stödet ges till insatser som antingen

 • främjar och stimulerar förnyelsearbete, utforskande och experiment inom kulturlivet
 • leder till samarbeten och/eller spridning av kulturupplevelser till fler
 • har tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse

Ansök om utvecklingsstöd

Du gör din ansökan om utvecklingsstöd via vår e-tjänst.
Där hittar du mer information om hur du fyller i ansökan. 

Om din ansökan gäller kulturprogram och publik verksamhet som föreställning, konsert, utställning ska du istället söka kulturstöd.

Kulturstöd

Beloppsnivåer att söka

Utvecklingsstödet har tre beloppsnivåer. Det är ett engångsstöd och beviljas endast en gång för varje utvecklingsinsats.

De tre beloppsnivåerna är

 • belopp till och med 50 000 kronor
 • belopp mellan 50 000 kronor och upp till 400 000 kronor
 • belopp över 400 000 kronor

Vid ansökan om stöd över 350 000 kronor ska det redogöras för hur ni i er verksamhet bedriver ert arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Redogörelsen görs via särskild blankett som bifogas till er ansökan i e-tjänsten.

Fyll i och ladda ner blanketten ”Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier”.

Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier, pdf

Ansökningsdatum och besked

Ansökningstiderna är olika beroende på hur stort stöd du söker. Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan.

Din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00, dagtid, på ansökningsdatumet. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

 • Ansökan med belopp till och med 50 000 kronor
  Sök senast 19 augusti - Besked 4 oktober
 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 350 000 kronor
  Sök senast 24 maj - Besked 9 september
 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020
 • Ansökan med belopp över 400 000 kronor
  Sök senast 23 augusti - Besked 11 december

Viktigt att tänka på när du söker stöd

 • Ansökan ska göras via e-tjänst.
 • Ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00 på ansökningsdatumet.
 • Insatsen ni söker stöd för ska äga rum i Stockholms stad. Det kravet gäller inte för stöd till internationellt kulturutbyte.
 • Insatsens startdatum måste äga rum efter att ni har fått beslut från oss om att er ansökan är beviljad.
 • Den organisation som söker ska utgå från demokratiska principer och värderingar.
 • Stöd ges inte till religiösa eller partipolitiska insatser.
 • Ansökan ska ha en budget i balans och organisationen som söker ska följa god redovisningssed. En budget i balans betyder att intäkter minus kostnader ska vara noll.
 • I informationsmaterialet och marknadsföring ska det tydligt stå i text: ”Med stöd från Stockholms stad.”
 • Kulturförvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
 • Den organisation som har beviljats stöd ska ha revisor enligt Skatteverkets regler.
 • Ni ska redovisa hur ni har använt stödet till kulturförvaltningen. Redovisningen görs via e-tjänst senast två månader efter att programmet/verksamheten har avslutats. För belopp över 150 000 kronor ska redovisningen lämnas in senast 5 månader efter att programmet/verksamheten har avslutats.
 • Om insatsen som fått stöd skjuts upp eller förändras ska ni direkt berätta det för kulturförvaltningen som ska godkänna ändringen.
 • Om ni inte använder det stöd som ni har fått, ska ni betala tillbaka pengarna. Detsamma gäller om ni har pengar kvar av stödet när insatsen är avslutad.
 • Lagar och förordningar måste följas. Sökande organisation har som arbetsgivare skyldighet att följa arbetsmiljölagen i fråga om hot, övergrepp och sexuella trakasserier.

Förutom utvecklinsstöd kan du även söka kulturstöd. Gäller din ansökan kulturprogram och publik verksamhet som föreställning, konsert, utställning och kostnader i samband med programmet/verksamheten ska du istället söka kulturstöd.

Du kan söka både kulturstöd och utvecklingsstöd vid samma tillfälle. Tänk då på att du ska fylla i två olika ansökningar.

Kulturstöd

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare.

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i insatsen och hur du ska lämna in din redovisning efter att insatsen är avslutad.

Skjuts insatsen upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet när insatsen är avslutad.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan.

Kulturförvaltningen har tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst

Efter att din insats är avslutad ska du lämna in en redovisning. Redovisningen gör du via vår e-tjänst.

 • Beviljat stöd upp till 150 000 kronor
  Du ska skicka in din redovisning av utvecklingsstöd till förvaltningen senast 2 månader efter att insatsen har avslutats.
 • Beviljat stöd över 150 000 kronor
  Om du har fått stöd över 150 000 kronor ska du redovisa inom 5 månader efter att insatsen har avslutats.

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Beslut om utvecklingsstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Folkets Bio- Stockholmsavdelningen
Park - Alma - Folkets Bio 
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Feher, Marianna
Eurosis                                                     
Beviljat belopp: 100 000 kronor

SITE- Stockholm International Theatre on Export
Ny och kompletterande teknisk utrustning och inventarier i Blackbox och två studios på SITE
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater Giljotin AB
Iordningställande av replokal för teater och dans        
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Teatergruppen Pero ekonomisk förening
Upprätthållande av teaterns scenteknik  
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Föreningen Stigberget
Anna Lindhagen -150 år   
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-18, belopp över 350 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Aspudden mat och kultur AB/Etablering Aspen Kultur - Byggfas   
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-27, belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 juni.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Släktet Ekonomisk förening
Teknisk anpassning för Dans, Scen, Musik och Design och formgivning.    
Beviljat belopp: 350 000 kronor

TRANSIT KULTURINKUBATOR
Här skapas konsten  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-05-23

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Adam Gustafsson Möbelsnickeri
Coyote Construction
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Jany Logy Songs
SingR
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Torpet i Orhem (Victoria Rixer)
Kulturcontainern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Wilmeur Produktion AB
Förstudie/teknikuppdatering för omslutande konst/teatermiljö
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Åberg, Peter
Fristående luftrigg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Creative Gallery
Spektaklet - Scenen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sin nombre
Konstkällaren /Konstnärlig, krokiverksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor    

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor    

 

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-18

Beslut om belopp över 350 000 kronor, vid kulturnämndens sammanträde.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Konstens kraftverk i Stockholm AB/Etablering av Konstverket - ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta  
Beviljat stöd: 350 000 kronor

wip:sthlm Ekonomisk förening/ny start wip   
Beviljat stöd: 350 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar tidigast 16 januari 2019.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Studio ABC/Studio ABC - anpassning och funktionalitet   
Beviljat belopp: 350 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)/The National Black Theatre of Sweden AB (svb) - förstudie Beviljat belopp: 136 000 kronor

Föreningen Fylkingen UPA/Utveckling av digital teknik för visuella konstformer
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-03

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 december.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Konstnärscentrum Öst KC
Bildkonsten i skolan  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-10-01

Beslut om belopp upp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Kulturföreningen Aspen
Projekteringsarbete / förstudie Lokal Kulturmötesplats Aspudden
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nya Konstnärsklubben
Förstudie / Kullaberg förstudie för Nya Konstnärsklubbens ateljé, samlings- och kulturhus.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-09-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Konstens kraftverk i Stockholm AB
Konsthuset – ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Mariana Ekner
Ateljéhus Vällingby  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Släktet Ekonomisk Förening/etablering
Etablering och teknisk anpassning av Släktet ateljehus i Östberga
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet
Elsanering av Strindbergsmuseet
Beviljat belopp: 295 000 kronor

Kulturföreningen Biograf Reflexen
Ny filmduk och avmaskning  
Beviljat belopp: 245 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken
Nätverk för kulturdriven stadsutveckling kopplat till platsen Lövholmen  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Design Lab S
Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin Design AB/Ny start - förstudie och utveckling  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Hertha Hillfons vänner
Nästa steg för Hertha Hillfon C/O
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Sari Nuttunen Produktion AB
Ansiktet som projektionsyta  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sjögren, Katarina
Monopol Talks  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Cawema Production Aktiebolag
Organism
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kinbom, Anna Sara Margareta
En förstudie om ett Performance-center (PC)  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

The Garage Stockholm Handelsbolag
Förstudie för att utveckla glaset som konstnärlig plattform i Stockholm  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Judiska Församlingen i Stockholm
Snubbelstenar
Beviljat belopp: 60 000 kronor

STUDIO 44
Uppgradering av teknik till utställningsverksamhet  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-08-21

Beslut om belopp till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Vantör Musik och Kulturförening
Teknisk utrustning
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Albukhari, Abir
AllArtNow relocate in Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

BTD Bookings
Cafe Midnatt  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ekner Thulin
Förundersökning Ateljéhus
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hertha Hillfons Vänner
Utveckling av pedagogiskt arbete vid Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Samlokalisering
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stockholm Dansfilmfestival
Stockholm Dansfilmfestival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ö2
Genomgång av teknik och tekniklistor
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Mera Musik Sverige AB
Ökad jämställdhet inom Stockholms livemusik
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stockholm Sound Department AB
Porting Self 
Beviljat belopp: 25 000 kronor  

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-12

Beslut om belopp över 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

Stockholms Kvinnohistoriska/Stockholms Kvinnohistoriska Utvecklingsinsats
Beviljat belopp: 3 500 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-28

Beslut om belopp upp till 350 000 kronor.

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 12 juni.

(OBS! Med reservation för eventuell felskrivning vid webbpublicering)

CCAP
Förprojektering och etablering av ett koreografiskt center i Farsta
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-15

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Orionteatern AB
Färdigställande av utvecklingsplan för Orionteatern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research Centre
En ambulerat romsk minimuseum
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Transit Kulturinkubator
Här Skapas Konsten
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Villan konstnärsateljéer
Villan Konstnärsateljéer, etablering och utveckling av ateljéföreningen Villan Konstnärsateljéer.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

C.OFF
Ökad synlighet och kapacitet för publik verksamhet
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Fredrik Gran
Cello Suite No.1
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-20

Ansökningar till och med 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Föreningen Fylkingen UPA
Uppgradering av Fylkingens scenrum – inventarier
Beviljat belopp: 100 000 kronor

CFF – Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Uppgradering av teknik till utställnings- och programverksamhet
Beviljat belopp:  75 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-05

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

smartse AB/Noah Hellwig
Friktion i Mixed-Reality Performance
Beviljat belopp: 50 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-02-02

Ansökningar till och med 50 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Stockholm Craft Week - en förstudie
Beviljat belopp: 50 000 kr

Auditiv Produktion Sthlm AB
Uppgradering av exteriörer i Audioramas rum och foajé
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-01-16

Ansökningar över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor.

(OBS! Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

OFF-STOCKHOLM
Bio Kaskad
Beviljat belopp: 327 000 kronor

Björkens Bio
Bio Fanfaren
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Dockteatern Tittut
Interaktiv skuggspelsinstallation
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Fabula Storytelling Ekonomisk förening
Uppgradering av Sagohjulet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

7277610 CANADA Inc. Filial
Platform Stockholm - Integration of Curatron with The Custodian
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Husby Konst och Hantverksförening
Uppförande av en Ittagamaugn för bränning av keramik
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
Golvslipning och väggmålning
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholm
Unga leder unga
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ateljéföreningen Söderhallen
C/o Erskine, nyetablering och utveckling av Ateljéföreningen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Cecilia Josefson Radioproduktion
Don Juan Project
Beviljat belopp: 50 000 kronor

TIRÉN, JOHAN MATTIAS
Platser 1:1
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Codesign Research Studio AB
Dolda Rum
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad