Stöd till nationella minoriteter

Du som talar finska, samiska och meänkieli kan söka kulturstöd för kulturprogram som stärker något av språken eller de sverigefinska, finskromska, samiska och tornedalska kulturuttrycken.

Arbetar du eller din verksamhet med programverksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur kan du eller din verksamhet söka kulturstöd för nationella minoriteter.

Stödet kan sökas för

  • kulturprogram som stärker de finska, samiska och tornedalska språken
  • kulturprogram/evenemang för minoritetens äldre
  • kulturprogram för barn och unga på finska, samiska och meänkieli

Krav för att få beviljat stöd

  • att sökande är en sverigefinsk, finskromsk, samisk eller tornedalsk förening
  • att programmet/evenemanget är öppet för alla som talar finska, samiska eller meänkieli

Detta stöd har fokus på de finska, samiska och tornedalska språken och kvaliteten i programmet bedöms utifrån språk- och kulturbevarande samt kulturskapande.

För ungas eget skapande

För ungas eget skapande finns möjlighet att söka kulturstöd för unga även för program på finska, samiska och meänkieli.

Kulturstöd för unga

Ansök om stödet

Du gör din ansökan om stödet för de nationella minoriteterna via vår e-tjänst.
I e-tjänsten hittar du mer information om hur du fyller i din ansökan.

Ansökningsdatum och besked 2020

Du kan endast söka stödet under ansökningsomgångarna när e-tjänsten är öppen. Din ansökan ska vara inne via e-tjänsten senast klockan 12.00 sista ansökningsdatumet. 

Under 2020 utlyses endast en ansökningsomgång. 

  • E-tjänsten öppnar för ansökan 3 februari. 
  • Ansök senast 18 februari - Besked 16 mars.

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att besöka något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Öppet hus våren 2020

Datum: Onsdag 19 februari klockan 14.00-18.00
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N

Program:
Klockan 14.00, 15.00, 16.00 och 17.00, cirka 10 minuters information varje hel timme.
Informationspass om kulturförvaltningens justerade stödformer. 

Mellan varje informationspass finns möjlighet att mingla och träffa våra handläggare som svarar på dina frågor. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Skjuts programmet/verksamheten upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet när programmet/verksamheten är avslutad.

Du måste skicka in en redovisning av stödet senast två månader efter programmets genomförande.

Redovisningsblankett för stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna, pdf

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur, kultur@stockholm.se

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 2

Beslutsdatum 2019-09-09

Finska föreningen i Stockholm
Finska föreningen i Stockholm firar 125 år
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm Ikinuoret
Kultur för finsktalande pensionärer
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Författarträff med finländsk författare Outi Pakkanen
Beviljat belopp: 4 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Skrivarkurs på finska för lite mer erfarna skribenter
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Romsk Syförening
Romskt kulturprogram med modevisning, fotoutställning och musik
Beviljat belopp: 91 854 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Kurs i pärlbroderi
Beviljat belopp: 18 146 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Musikalisk soaré med den tornedalska duon Meän poijat
Beviljat belopp: 13 000 kronor

Tukholman Karjalaisten Kilta, Karelska gillet i Stockholm
Värna karelsk kultur och traditioner – kulturprogram, föreläsningar, samkväm och musik
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 1

Beslutsdatum 2019-05-16

Arctic Minds AB                                                          
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kaveri-kollektivet                                                          
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Skrivarkurs
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Romer i samhället - Stockholm RIS                             
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sverigefinska Kulturens vänner/ ruotsinsuomalaisen kulttuurinystävä Beviljat belopp: 20 000 kronor

Teatteri Sydänkäpy                                                       
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Studiecirkel i sydsamiska
Beviljat belopp: 17 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm                     
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Lulesamiskt språkkafé
Beviljat belopp: 14 000 kronor

Föreningen Suomikoti                                                  
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Mer om nationella minoriteter

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur

Uppdaterad