Stöd till nationella minoriteter

Du som talar finska, samiska och meänkieli kan söka kulturstöd för kulturprogram som stärker något av språken eller de sverigefinska, finskromska, samiska och tornedalska kulturuttrycken.

Arbetar du eller din verksamhet med programverksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur kan du eller din verksamhet söka kulturstöd för nationella minoriteter.

Stödet kan sökas för

  • kulturprogram som stärker de finska, samiska och tornedalska språken
  • kulturprogram/evenemang för minoritetens äldre
  • kulturprogram för barn och unga på finska, samiska och meänkieli

Krav för att få beviljat stöd

  • att sökande är en sverigefinsk, finskromsk, samisk eller tornedalsk förening
  • att programmet/evenemanget är öppet för alla som talar finska, samiska eller meänkieli

Detta stöd har fokus på de finska, samiska och tornedalska språken och kvaliteten i programmet bedöms utifrån språk- och kulturbevarande samt kulturskapande till skillnad från ordinarie kulturstöd där konstnärlig kvalitet är ett grundkriterium.

Kulturstöd

För ungas eget skapande

För ungas eget skapande finns möjlighet att söka kulturstöd för unga även för program på finska, samiska och meänkieli.

Kulturstöd för unga

Ansök om stödet

Du gör din ansökan om stödet för de nationella minoriteterna via vår e-tjänst.
Där hittar du mer information om hur du fyller i ansökan.

Ansökningsdatum och besked 2019

Du kan endast söka stödet under ansökningsomgångarna då e-tjänsten är öppen.

Ansökningsomgång 1
Ansökningsomgången är avslutad. Besked lämnas 17 maj.

Ansökningsomgång 2
Ansökningsomgången är avslutad. Besked lämnas 13 september.

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

När ni marknadsför ert kulturprogram/verksamhet ska det tydligt stå i allt informationsmaterial: ”Med stöd från Stockholms stad.” 
Det är inte tillåtet att använda stadens logotyp.

Du kan ladda ner texten "Med stöd av Stockholms stad" för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Skjuts programmet/verksamheten upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet när programmet/verksamheten är avslutad.

Du måste skicka in en redovisning av stödet senast två månader efter programmets genomförande.

Redovisningsblankett för stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna, pdf

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur, kultur@stockholm.se

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 2

Beslutsdatum 2019-09-09

(Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Finska föreningen i Stockholm
Finska föreningen i Stockholm firar 125 år
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm Ikinuoret
Kultur för finsktalande pensionärer
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Författarträff med finländsk författare Outi Pakkanen
Beviljat belopp: 4 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Skrivarkurs på finska för lite mer erfarna skribenter
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Romsk Syförening
Romskt kulturprogram med modevisning, fotoutställning och musik
Beviljat belopp: 91 854 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Kurs i pärlbroderi
Beviljat belopp: 18 146 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Musikalisk soaré med den tornedalska duon Meän poijat
Beviljat belopp: 13 000 kronor

Tukholman Karjalaisten Kilta, Karelska gillet i Stockholm
Värna karelsk kultur och traditioner – kulturprogram, föreläsningar, samkväm och musik
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 1

Beslutsdatum 2019-05-16

(Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Arctic Minds AB                                                          
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kaveri-kollektivet                                                          
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Skrivarkurs
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Romer i samhället - Stockholm RIS                             
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sverigefinska Kulturens vänner/ ruotsinsuomalaisen kulttuurinystävä Beviljat belopp: 20 000 kronor

Teatteri Sydänkäpy                                                       
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Studiecirkel i sydsamiska
Beviljat belopp: 17 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm                     
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Lulesamiskt språkkafé
Beviljat belopp: 14 000 kronor

Föreningen Suomikoti                                                  
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Mer om nationella minoriteter

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur

Uppdaterad