Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stockholms stads stöd till lokalförvaltande organisationer ska tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler. Syftet är att stärka demokratin i samhället, det vill säga att främja publik kulturverksamhet i hela staden.

Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stödet kan sökas av

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som driver lokalupplåtelse, kultur- och hemgårdsverksamhet.

Stödet till lokalförvaltande organisationer ska främja

  • lokala mötesplatser för kulturutövande, bildning och social samvaro
  • verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • ökat intresse och ökad delaktighet i kulturlivet
  • tillgång till mötesplatser för föreningsliv och grupper med särskilda behov
  • i övrigt bidra till att förverkliga stadens kulturpolitiska mål

Vad innehåller stödet

Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse.

Kompensationsstödet uppgår till 75 kronor per timme och baseras på redovisningen av föregående års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett år eller upp till tre år.

Riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer (pdf, 504 kB, nytt fönster)

Ansök om stöd till lokalförvaltande organisationer

Verksamheten söker stöd en gång per år. Ansökan görs via vår e-tjänst och ska vara kulturförvaltningen tillhanda den 15 september 2020. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15:00 sista ansökningsdatumet

Ansök om stöd till lokalförvaltande organisationer

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du årligen redovisa innevarande verksamhetsår. 

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Lokalförvaltande organisationer, samlingslokaler och kulturhus

Kultur
Föreningar med inriktning på konst och kultur

Uppdaterad