Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stockholms stads stöd till lokalförvaltande organisationer ska tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler. Syftet är att stärka demokratin i samhället, det vill säga att främja publik kulturverksamhet i hela staden.

Många stödmottagare har frågor med anledning av det nya coronaviruset. Vi har samlat information som rör stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer. Informationen uppdateras löpande.

Stödpaket

Ett förslag på stödpaket till det fria kulturlivet för intäktsbortfall i samband med coronaviruset är nu framtaget. Beslut fattas formellt i kulturnämnden den 21 april. Stödpaketet gäller verksamheter som har stöd från Stockholms stad och avser kompensation för förlorade biljett- och lokalintäkter.

Investeringsstöd

Under förutsättning att kulturnämnden fattar beslut om ett stödpaket görs en omprioritering där medel inom kulturstödets ram för 2020 omfördelas. Investeringsstödet till lokalförvaltande organisationer omvandlas till kompensation för uteblivna hyresintäkter.

Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stödet kan sökas av

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som driver lokalupplåtelse, kultur- och hemgårdsverksamhet.

Stödet till lokalförvaltande organisationer ska främja

  • lokala mötesplatser för kulturutövande, bildning och social samvaro
  • verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • ökat intresse och ökad delaktighet i kulturlivet
  • tillgång till mötesplatser för föreningsliv och grupper med särskilda behov
  • i övrigt bidra till att förverkliga stadens kulturpolitiska mål

Vad innehåller stödet

Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse.

Kompensationsstödet uppgår till 75 kronor per timme och baseras på redovisningen av föregående års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett år eller upp till tre år.

Riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer (pdf, 504 kB, nytt fönster)

Ansök om stöd till lokalförvaltande organisationer

Verksamheten söker en gång per år. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett och ska vara kulturförvaltningen tillhanda i mitten av september.

Ansökningsblanketten publiceras på webbplatsen under våren 2020. 

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare. 

Öppet hus våren 2020

Datum för Öppet hus publiceras löpande under våren. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du årligen redovisa innevarande verksamhetsår. 

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Lokalförvaltande organisationer, samlingslokaler och kulturhus

Kultur
Föreningar med inriktning på konst och kultur

Uppdaterad