EU-projektstöd

Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Det kan bland annat vara projekt som är konstnärligt intressanta eller nyskapande, stärker de nationella minoriteternas kultur eller motverkar rasism och diskriminering. Det kan också vara projekt som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Stödet kan sökas av

Föreningar och organisationer i Stockholm kan söka stöd för EU-projekt.

Stöd kan sökas för

  • omkostnader i samband med EU-ansökningar
  • en del i finansieringen av EU-projekt

 Vi ger inte stöd till projekt i efterhand. Notera att EU:s fonder kräver samarbeten mellan flera EU-länder.

Stödet är ett engångsstöd.

Ansök om stöd till EU-projekt

För att ansöka om stöd ska du använda en särskild blankett som du kan ladda ner eller beställa direkt från oss via telefon eller e-post.

Ansökningsblankett för EU-projektstöd (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Ansökningsblankett för EU-projektstöd (word, 58 kB, laddas ner)

Ansökningsdatum och besked 2020

Information om aktuella datum publiceras under våren 2020. 

Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan. 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 12.00, dagtid, på ansökningsdatumet. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. 

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån våra bedömningsgrunder.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till EU-projekt använder vi oss av bedömningsgrunden om konstnärlig kvalitet.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

  • originalitet och yrkesskicklighet
  • angelägenhet och kontext
  • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
  • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
  • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
  • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare.

Öppet hus våren 2020

Datum för Öppet hus publiceras löpande under våren. 

Om din ansökan har blivit beviljad

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Skjuts projektet upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet.

Senast två månader efter projektets genomförande måste du skicka in en redovisning av projektets genomförande. För redovisningen använder du en särskild redovisningsblankett och du måste redovisa hela projektbudgeten.

Redovisningsblankett för EU-projektstöd (pdf, 74 kB, nytt fönster)

Redovisningsblankett för EU-projektstöd (word, 39,8 kB, laddas ner)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt kan du mejlat till kulturförvaltningens registratur. 

E-post: kultur@stockholm.se

Här kommer beviljade ansökningar om Stöd till EU-projekt att publiceras. 

Beslut om EU-projektstöd 2020-01-16

Belopp över 50 000 kronor upp till 400 000 kronor

Intercult Productions/ Europa Direkt lntercult                                   
Beviljat belopp: 295 400 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2019-12-17

Belopp över 50 000 kronor upp till 400 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beviljade ansökningar efter 20 januari 2020.

Historieberättarna
RAPPORT-Refugee Arts with Participants and Practioners Open to integRaTion 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2019-09-05

Belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Färgfabriken
SYMBIOSIS                     
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Yrkesverksamma kulturaktörer

Uppdaterad