EU-projektstöd

Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Det kan bland annat vara projekt som är konstnärligt intressanta eller nyskapande, stärker de nationella minoriteternas kultur eller motverkar rasism och diskriminering. Det kan också vara projekt som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Stöd kan sökas för

 • omkostnader i samband med EU-ansökningar
 • en del i finansieringen av EU-projekt

Vi ger inte stöd till projekt i efterhand. Notera att EU:s fonder kräver samarbeten mellan flera EU-länder.

Stödet kan sökas av

Föreningar och organisationer i Stockholm kan söka stöd för EU-projekt. Vi bedömer ansökan utifrån olika bedömningsgrunder:

 • konstnärlig kvalitet
 • målgruppsarbete och publik räckvidd
 • delaktighet
 • jämställdhet och flerkulturellt perspektiv samt
 • ekonomi och andra resurser.

Generella villkor och krav är gemensamma för kulturförvaltningens stödformer.
Generella villkor och krav för kulturstöd

Justeringar av Stockholms stads kulturstöd

Justeringar som införs i Stockholms stads kulturstöd från och med våren 2020 påverkar även bedömningsgrunderna för EU-projektstödet. Information om aktuella ansökningsdatum, bedömningsgrunder och särskilda villkor för de justerade stöden publicerar vi vid årsskiftet 2019/2020. 

Ansök om EU-projektstöd

För att ansöka om stöd ska du använda en särskild blankett som du kan ladda ner eller beställa direkt från oss via telefon eller e-post.

Ansökningsblankett för EU-projektstöd, pdf

Ansökningsblankett för EU-projektstöd, word

Beloppsnivåer att söka

Stödet har tre beloppsnivåer och är ett engångsstöd. 

De tre beloppsnivåerna är

 • belopp till och med 50 000 kronor
 • belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
 • belopp över 400 000 kronor

Vid ansökan om stöd över 350 000 kronor ska det redogöras för hur ni i er verksamhet bedriver ert arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Redogörelsen görs via särskild blankett som bifogas till er ansökan i e-tjänsten.

Fyll i och ladda ner blanketten ”Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier”.

Arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier, pdf

Ansökningsdatum och besked

Du som har sökt stöd får alltid svar via e-post inom en vecka efter att vi har fattat beslut. Vi lämnar inga förhandsbesked på din ansökan. 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 12.00, dagtid, på ansökningsdatumet. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. 

 • Ansökan med belopp över 50 000 och upp till 400 000 kronor
  Sök senast 27 september - Besked 20 januari 2020
 • Ansökan med belopp över 400 000 kronor
  Sök senast 23 augusti - Besked 11 december

Ansökningsdatum och besked 2020

Information om aktuella datum publiceras vid årsskiftet 2019/2020.  

Öppet hus för individuell rådgivning

Ska du söka något av våra stöd är du välkommen att söka dig till något av de öppna hus som vi arrangerar regelbundet. Där kan du ställa dina frågor om kulturförvaltningens olika stödformer och få individuell rådgivning av en handläggare.

Information om kommande tillfällen publiceras här under hösten 2019. 

Har du fått din ansökan beviljad?

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Skjuts projektet upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet.

Senast två månader efter projektets genomförande måste du skicka in en redovisning av projektets genomförande. För redovisningen använder du en särskild redovisningsblankett och du måste redovisa hela projektbudgeten.

Redovisningsblankett för EU-projektstöd, pdf

Redovisningsblankett för EU-projektstöd, word

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur, kultur@stockholm.se

Beslut om EU-projektstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

(Med reservation för felskrivning vid webbpublicering)

Färgfabriken
SYMBIOSIS                     
Beviljat belopp: 50 000 kronor

EU:s fonder och program

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Professionella kulturaktörer

Uppdaterad