Stöd till föreningar och organisationer

För att stärka föreningslivets och andra aktörers verksamheter har Stockholms stad flera olika typer av stöd till föreningar och organisationer som går att ansöka om.