Grävskopor på fossilfri HVO-diesel

Stora eldrivna grävskopor och andra arbetsfordon är fortfarande mer en framtidsvision än verklighet. Däremot ställs nu krav på fossilfri diesel för arbetsfordon.

– Det har pratats om kraftfulla elektriska arbetsmaskiner i åratal. Men mycket litet händer. Nu är det dags för tillverkarna att komma ut på banan och leverera, tycker Per Erik Österlund, som arbetar med frågan för Stockholms miljöförvaltning.

Medan buss­ och lastbilstillverkare fått ordentlig fart på tillverkningen av elektriska fordon så släpar tillverkarna av arbetsmaskiner fortfarande efter.

– Än så länge finns det bara fungerande tunga elektriska entreprenadmaskiner för rent stationärt bruk i gruvor och dagbrott samt rörliga maskiner i de allra lättaste klasserna, typ Bobcats eller minigrävare, berättar Per Erik Österlund.

Farmartank på bygget

Mindre grävmaskiner med eldrift är på väg. Men för tyngre maskiner är HVO-tankning fortfarande det enda miljövänliga alternativet till fossil diesel.

I den pågående utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har exempelvis Stockholms stad ställt krav på att det ska finnas tillgång till fossilfri diesel för de maskiner som staden anlitar och den ska dessutom erbjudas till andra entreprenörers lastbilar och maskiner.

– Vi har nu två HVO-­tankningsstationer på plats vid Frihamnen och Värtahamnen och planerar en tredje mindre station inne på själva byggområdet som kan nyttjas av grävskoporna där, berättar Fredrik Bergman, projektchef vid Stockholms stads exploateringskontor.

– Tankstationerna är mobila och kan flyttas i takt med att utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden fortskrider, fortsätter han.

Stadens mål är att säkra en tillgång om minst tio kubikmeter HVO per månad och område men på sikt kan det handla om större mängder. Med HVO som bränsle kan klimatavtrycket minska med upp till 80 procent från arbetsmaskiner.

Uppdaterad