Stockholm Scaleup Program

Är du en utrikesfödd kvinnlig företagare? Stockholm Scaleup Program är ett kostnadsfritt tillväxtprogram som ger dig affärsrådgivning, ledarskapscoaching, kontakt med investerare och nätverk med andra kvinnliga företagare.

Hur är programmet uppbyggt?

I samarbete med aktörer på Stockholms startup-scen kommer Stockholm Scaleup Program att anta utrikesfödda kvinnliga företagare till ett unikt tillväxtprogram med flera gruppstarter mellan december 2020 och maj 2021.

Till varje gruppstart antas 10-12 deltagare som under fyra månader tar del av:

  • Workshops som arrangeras med cirka tre veckors intervall.
  • Tillväxtrådgivning av erfarna affärsutvecklare, som skräddarsys efter deltagarens behov.
  • Coachning med fokus på att utveckla deltagaren som ledare.
  • Pitchträning och nätverkande med investerare.

Stockholm Scaleup Program kommer även att arrangera nätverksträffar med start under 2021 där deltagare från olika programomgångar kan mötas.

På grund av coronapandemin kan både nätverksträffarna och själva programmet helt eller delvis hållas digitalt beroende på hur situationen utvecklas.

 

Ansökan

Programmet kommer löpande att anta sökanden inför varje programstart, där första gruppen startar december 2020 och sista gruppen senast maj 2021. Deltagande i programmet är kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse att delta genom att skicka ett mail till Projektledare Veronica Eriksson, med kontaktuppgifterna här intill, så kontaktar hon dig,

 

Om projektets bakgrund

För att Stockholms långsiktiga utveckling ska bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar krävs lösningar för att stötta och ta tillvara på all potentiell tillväxt.

Statistik visar att utrikesfödda kvinnor inte tar del av affärsutvecklingsstöd i samma utsträckning som inrikesfödda kvinnor, trots att egenföretagandet bland utrikesfödda kvinnor är stort.

Tillväxtverket utlyste mot bakgrund av detta en satsning med syfte att öka andelen utrikesfödda kvinnor som tar del av affärsutvecklingsstöd, där Stockholm Scaleup Program är ett av de projekt som beviljades projektmedel inom ramen för satsningen.

Projektet är finansierat av Tillväxtverket och genomförs av Invest Stockholm (Stockholms stads näringslivsbolag) i samarbete med Botkyrka kommun, Nacka kommun, Sollentuna kommun och Sundbybergs stad.


Om Stockholm Scaleup Program på svenska (png, 1.7 MB, nytt fönster)

Om Stockholm Scaleup Program på engelska (png, 1.7 MB, nytt fönster)

Om Stockholm Scaleup Program på svenska för partners (png, 1.7 MB, nytt fönster)

Om Stockholm Scaleup Program på engelska för partners (png, 1.7 MB, nytt fönster)

Tillhör du inte målgruppen? Ta del av vår övriga företags- och föreningsservice.

Uppdaterad