Starta eget Stockholm

Vill du starta eget företag och få rådgivning för hur du ska gå tillväga? Nu kan du välja en nyföretagarrådgivare som passar dig.

Nu öppnar Starta eget Stockholm – en ny kundvalsmodell där stockholmare kan välja mellan nyföretagarrådgivare. Du som vill starta eget företag väljer den rådgivare som passar dig bäst. Stockholms stad har som mål att hjälpa dig som nyföretagare i din väg till att bygga ett livskraftigt företag.

Inom Starta eget Stockholm kommer du som stockholmare att få möjlighet till inspiration, workshops och enskild nyföretagarrådgivning. De verktyg du behöver för att bygga ett livskraftigt bolag.

En tjänst för dig som bor i Stockholms stad

Du som är över 18 år gammal och är folkbokförd i Stockholm kan ta del av nyföretagarrådgivningen i Starta eget Stockholm.

Så fungerar Starta eget Stockholm – tre olika moduler

Tre moduler med olika fokusområden ger dig en tydlig resa mot att förverkliga en ny affärsidé. Mellan modul två och tre kommer du att få en rekommendation om nästa steg. Det sker i ett pitchmöte där du presenterar din affärsidé.

Utifrån pitchmötet bedömer rådgivaren om du är redo för enskild rådgivning eller om du bör utveckla affärsidén ytterligare.

Du kan välja vilka av modulerna som du vill ta del av. Tanken med Starta eget Stockholm är dock att man börjar med modul 1 för att sedan fortgå till modul 2 och så vidare. Då får du en stegvis rådgivning som bättre hjälper dig igenom de olika faserna av att utveckla en idé och att starta företag. Känner du att du har kommit långt i ditt företagande kan du boka ett pitchmöte för att se om du är redo för enskild nyföretagarrådgivning men vi rekommenderar att du använder modulerna.

  • Modul 1: Stimulering. Inspiration och information om att starta företag, främst genom föreläsningar.
  • Modul 2: Idéutveckling. Idéutveckling via workshops eller individuell rådgivning.
  • Modul 3: Affärsrådgivning. Förberedelse för start av företaget.

Det finns ett tak för hur mycket rådgivning du kan få från Starta eget Stockholm. 

Så förbereder du dig inför rådgivning

  • Fundera över varför du vill starta företag
  • Registrera dig på bokningssystemet och skriv under avtalet där.
  • Boka in dig på inspirationsföreläsningar i modul 1, stimulering, där du lär dig mer om vad det innebär att vara företagare. Har du kommit lite längre men vill vässa dina kunskaper kan du se vilka workshops som finns tillgängliga i modul 2, idéutveckling. 

Tänk på att det finns ett tak för hur mycket du kan använda dig av Starta eget Stockholm. Planera din resa för att komma ut som livskraftig företagare.

Så väljer du rådgivare

Vi rekommenderar att du i modul 1, stimulering, anmäler dig till de seminarier som fyller luckorna i din kunskap om företagande. I modul 1, stimulering, kan du gå på hur många aktiviteter du vill.

När du väljer rådgivare ska du välja någon med expertis inom det område du tänker vara verksam inom.

Starta eget Stockholm. Användarmanual - boka rådgivning (pdf, 2,94 MB, nytt fönster)

Innovationsrådgivning via Almi

Almi Företagspartner i Stockholm erbjuder rådgivning för entreprenörer som vill utveckla hållbara innovativa idéer. En innovation behöver inte enbart vara en ny produkt eller tjänst. Det kan även vara en ny process, en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att organisera sig på.

Almi träffar många företagare med innovativa affärsidéer – både nystartade och etablerade företag. Almi erbjuder både finansiering och affärsutveckling som alltid har ditt företags utveckling och förnyelse framför ögonen.

Uppdaterad