Guide

Så söker du Stockholms Innovationsstipendium

Är du kvalificerad att söka?

Dessa är kriterierna du måste uppfylla för att kunna söka Stockholms Innovationsstipendium:

 • Du ska söka som individ. (Företag kan inte ansöka.)
 • Du ska bo, jobba och/eller studera inom Stockholms län* vid ansökningstillfället.
 • Du måste vara fyllda 18 år under innevarande ansökningsperiod.
 • Du får inte söka om du fått stipendiet två gånger i rad de senaste två åren.
 • Du kan inte söka om du arbetar eller har arbetat inom Stockholms stad, dess bolag eller förvaltningar under det senaste året.

* Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker

Mer om kvalifikationskraven

 • Stockholms Innovationsstipendium uppmuntrar i första hand personer, som arbetar utan stöd från större företag eller institutioner, till att utveckla egna innovationer.
 • Personer eller ett team kan ansöka. Minst en av teamets medlemmar måste uppfylla kravet att bo, arbeta eller studera i Stockholms län.
 • Teammedlemmen som uppfyller kraven måste också vara den som ansöker om stipendiet och blir också den som lyfts som stipendiat om innovationen vinner. Hur stipendiesumman delas inom teamet ansvarar stipendiaten för.

Välj stipendiekategori för din ansökan

Bestäm inom vilken kategori du vill placera din ansökan.

Kategori 1: Förenkla vardagen

Våra liv är allt mer digitaliserade, vilket öppnar nya möjligheter vad gäller såväl individualisering som rörlighet, hållbarhet och välbefinnande. Vi söker innovativa, smarta och framsynta lösningar som kan bidra till att förbättra alla aspekter av det dagliga livet, i hemmet, på arbetet, under pendling samt på sport- och andra fritidsaktiviteter. I denna kategori söker vi innovationer som kan underlätta vårt dagliga liv. Innovationen kan vara en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av dessa.

Kategori 2: Kulturella och kreativa näringar

Stockholms unika kreativa miljö, där olika kreativa näringar möts och samarbetar, främjar tillväxten av kreativa industrier, lokalt och även internationellt. Vi letar efter innovativa lösningar inom film, litteratur, musik, mat, mode, design och spel. De innovativa lösningarna behövs även inom viktiga samhällssektorer såsom näringsliv, vård och utbildning. I denna kategori söker vi innovativa lösningar inom film, litteratur, musik, mat, mode, design och spel. Innovationen kan vara en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av dessa.

Kategori 3: Life Science och hälsa

Stockholm växer snabbt och vi står inför stora utmaningar att möta de ökande behoven av hälsovård, både förebyggande friskvård och effektiv sjukvård. Vi behöver utveckla smarta innovativa lösningar som förbättrar dagens vård, ökar vår livskvalitet och vårt välbefinnande, samt förbättrar våra liv och hälsa. I denna kategori söker vi innovativa lösningar inom digital hälsa, bio- och medicinteknik, läkemedel, sjukvård, näring och träning. Innovationen kan vara en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av dessa.

Kategori 4: Resor och turism

För att Stockholm än mer ska ta position som attraktiv plats för besökare, söker vi spännande innovativa lösningar som utvecklar och/eller kan marknadsföra Stockholm som en attraktiv besöksort för den moderna, medvetna människan. Innovationen får gärna vara en ny upplevelse, en idé hur en upplevelse marknadsförs, upptäcks, görs mer tillgänglig, förstärks, utvecklas eller något ännu mer innovativt som handlar om hur Stockholm tar hand om alla sina besökare. I denna kategori söker vi innovativa lösningar inom besöksnäring där hotell och övrig logi, restaurang, transporter och handel är de största näringarna. Innovationen kan vara en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av dessa.

Kategori 5: Social och ekologisk hållbarhet

Stockholm har en lång tradition av att främja innovationer inom social och ekologisk hållbarhet då de skapar resultat och vinst för hela samhället. Vi söker framsynta smarta produkter och tjänster som skapar positiva samhällseffekter. I denna kategori söker vi smarta produkter och tjänster inom miljöteknik, foodtech, edtech och alla typer av social innovation. Innovationen kan vara en fysisk produkt, en tjänst eller en kombination av dessa.

Ta del av bedömningskriterierna

Juryn bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier.

 • Innovation och genomförande: Hur unik är innovationen och hur ser förutsättningarna ut för att lyckas med innovationen (team, strategi, finansiering och så vidare).
 • Marknad och kommersialisering: Finns det en marknad för innovationen med en tydlig kund. Har innovationen potential att omsätta pengar?
 • Hållbarhet: Är innovationen socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar?

Ta del av allmänna regler

 • Ansökan kan endast göras via e-tjänsten för Stockholms Innovationsstipendium.
 • Endast kompletta ansökningar mottagna inom ansökningsperioden kommer att bedömas.
 • Inskickade ansökningar är sekretessbelagda. Vid behov kommer juryn att ta in input från självständiga experter. Jurymedlemmar och självständiga experter skriver sekretessavtal innan de tar del av någon information
 • Innovationsstipendiets arrangör har rätt att ändra ansökningstiden utan tidigare förvarning.

Förbered din ansökan

 • Registrering: Registrera ett konto i e-tjänsten.
 • Berätta om dig själv: Fyll i personlig information.
 • Beskriv din innovation: Svara på frågor om innovationen.
 • Filma en pitchvideo: Gör en 90-sekunders pitchvideo.

Skicka in din ansökan

Granska och skicka in din ansökan via e-tjänsten.