Stockholms Accelerationsstipendium

Du som under de senaste fem åren kommit till final i Stockholms Innovationsstipendium har möjlighet att söka Stockholms Accelerationsstipendium.

Ansökan öppnar hösten 2022

Vad innebär Accelerationsstipendiet? 

 • De två stipendiaterna tilldelas ett stipendium om 250 000 kronor vardera under ceremonin.
 • De vinnande stipendiaterna erbjuds tillväxtrådgivning från Almi
 • De två mottagarna av stipendiet erbjuds kostnadsfri arbetsplats i en inspirerande miljö på United Spaces under sex månader.

Vem kan ansöka?

 • De som tilldelats finalplats i Stockholms Innovationsstipendium de senaste fem åren erbjuds att ansöka.
 • Du bor eller verkar inom Stockholms län, alternativt är ditt företag etablerat inom Stockholms län.
 • Stipendiet delas ut till två av de tidigare finalisterna som uppvisar bäst förmåga och störst potential att vidareutveckla sin innovation.
 • Du kan enbart erhålla Accelerationsstipendiet en gång och tidigare Accelerationsstipendiater kan därför inte ansöka.

Ansökningsprocess

 • En ansökan skickas ut till de som har kommit till final för innovationsstipendiet under de senaste fem åren.
 • Stipendiaten väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning.
  Juryn arbetar under sekretess och ansökan hanteras konfidentiellt.
 • Sökande kan vid behov bli kallade till möte med juryn för kompletterande information.
 • Stockholms Accelerationsstipendiat tillkännages genom att samtliga som ansökt informeras via den e-postadress som angivits vid ansökan.

Jurymedlemmar

Varje jurymedlem har skrivit på ett sekretessavtal (non-disclosure agreement, NDA) så att du på ett säkert sätt kan dela med dig av och presentera din innovation. Juryn omsätts i snitt vart femte år.

Donnie SC Lygonis
Innovationsstrateg & Affärsutvecklingscoach, KTH Innovation, Juryordförande

Anastasia Altynnikova
Operations Lead, EQT Ventures

Christina Bendz
VD Allvoice AB

Henrik Hussfelt
Entreprenör med fokus på teknik/IT

Lars Filipsson
Styrelseordförande, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond

Thomas Johansson
Design director, Electrolux

Ylva Ryngebo
Ägare, Medical Innovation Design AB, Styrelseledamot, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond

Tidigare stipendiater

Accelerationsstipendiat 1

Stipendiat: Dora Palfi (team Beatrice Ionascu och Nadia Garfunkel)
Innovation: imagiLabs – Här läggs grunden till framtida utvecklare och ett ännu innovativare Stockholm. imagiLabs är på jakt efter att bygga den största plattformen för flickor att bygga och leka med kod. 

Accelerationsstipendiat 2

Stipendiat: Anna Millan (team Rodrigo Lozano)
Innovation: 100 Point Challenge – Utveckla ditt teams problemlösningsförmåga genom ett unikt teamspel, designat för att utveckla ditt teams prestation och välbefinnande.

Accelerationsstipendiat 1

Stipendiat: Natalie de Brun Skantz, Robin Lee och Petter Olsson.
Innovation: Grönska – Automatisk vertikal odling för staden.
Grönska utvecklar teknik för framtidens odling. Genom vertikal odling, som är en resurseffektiv och klimatsmart metod för inomhusodling, erbjuder Grönska lokalproducerade grönsaker och örter året om.

Accelerationsstipendiat 2

Stipendiat: Robert Kull, Victoria Bäcksin och Håkan Melin.
Innovation: Light Flex Technology utvecklar och producerar system som skapar ökad säkerhet genom aktivt ljus och möjligheten till uppkoppling och positionering för integration i bland annat kläder.

Stipendiat: Henrik Ljungberg och Björn Nordlund (team Isabella Smolarski, Eric Alhanko, Peter Sommer och Anna Carleborg).
Innovation: Asthma Tuner. Asthma Tuner är ett evidensbaserat egenvårdssystem för astma med omedelbar återkoppling på individnivå för patienter. Asthma Tuner hjälper sjukvården att strukturera astmabehandling effektivt enligt internationella riktlinjer.

Stipendiat: Andreas Westberg och Martin Westberg.
Innovation: Firemill. Med innovationen Firemill tas brandsläckaren ut ur garderoben och in i finrummet. Där platsar den väl genom sin snygga design och finns tillgänglig när olyckan är framme. 

Stipendiat: Fritjof Andersson.
Innovation: Relation Desk. Relation Desk är ett fokuserat och lättanvänt system inom kundvård genom sociala medier.

Stipendiat: Leo Sydow (team Viktor Broberg, Johan Brunedal, Deniss Karavajev och Samuel Jaeger).
Innovation: Buildsafe. Buildsafe är en digital lösning för att öka säkerheten vid byggprojekt.

Stipendiat: Joacim Westlund (med team).
Innovation: Flic (Shortcut Labs). Flic är en smart trådlös knapp som med en knapptryckning kan aktivera nästan vilken digital funktion som helst.

Bakgrund om Accelerationsstipendiet

Accelerationsstipendiet delas ut med syfte att stimulera och uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. Accelerationsstipendiet instiftades år 2015 och har sedan dess kunnat delas ut årligen tack vare stipendiets externa finansiär Stiftelsen Agne Johanssons minnesfond.

Uppdaterad