Stockholms Accelerationsstipendium

Du som under de senaste fem åren kommit till final i Stockholms Innovationsstipendium har möjlighet att söka Stockholms Accelerationsstipendium.

Accelerationsstipendiet delas ut med syfte att stimulera och uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. Accelerationsstipendiet instiftades år 2015 och har sedan dess kunnat delas ut årligen tack vare stipendiets externa finansiär Stiftelsen Agne Johanssons minnesfond:

Vem kan ansöka?

 • De som tilldelats finalplats i Stockholms Innovationsstipendium de senaste fem åren erbjuds att ansöka.
 • Du bor eller verkar inom Stockholms län, alternativt är ditt företag etablerat inom Stockholms län.
 • Stipendiet delas ut till en av de tidigare finalisterna som uppvisar bäst förmåga och störst potential att vidareutveckla sin innovation.
 • Du kan enbart erhålla Accelerationsstipendiet en gång och tidigare Accelerationsstipendiater kan därför inte ansöka.

Ansökningsprocess

 • Stipendiaten väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning.
  Juryn arbetar under sekretess och ansökan hanteras konfidentiellt.
 • Sökande kan vid behov bli kallade till möte med juryn för kompletterande information.
 • Stockholms Accelerationsstipendiat tillkännages genom att samtliga som ansökt informeras via den e-postadress som angivits vid ansökan.
 • Mottagaren av stipendiet erbjuds en kostnadsfri arbetsplats i en inspirerande miljö på United Spaces under sex månader. 
 • Under stipendieceremonin tillkännages vinnaren av Accelerationsstipendiet. Stipendiaten tilldelas under ceremonin ett stipendium om 250 000 SEK.

Ansökningsperioden är öppen

De som är behöriga att ansöka till Stockholms Accelerationsstipendium har fått en inbjudan via mejl. Är du en av finalisterna från Stockholms Innovationsstipendium de senaste fem åren, men inte fått någon ansökningsinbjudan? Hör vänligen av dig via e-post. Ansök senast 11 Augusti klockan 23:59.

Årets jury

Årets jurymedlemmar är:

Ylva Ryngebo 
VD och grundare, MID AB, styrelseledamot Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, Kategoriordförande

Donnie SC Lygonis 
Affärsutvecklingscoach, KTH Innovation, entreprenör och innovatör

Henrik Hussfelt
Entreprenör med fokus på teknik/IT

Uppdaterad