Starta ett företag

Du har alltså bestämt dig för att starta ett företag i Stockholm. Vi hjälper dig hitta information om allt som krävs för att registrera dig själv och ditt företag.

Vi ger dig information om uppehålls- och arbetstillstånd såväl som en översikt över de myndigheter och organisationer som du kommer i kontakt med längs vägen.

Starta, bygga och utveckla ditt företag

Att registrera ett företag är förhållandevis enkelt i Sverige och kan gå så snabbt som en vecka beroende på vilken företagsform du väljer.

Olika företagsformer

Du kan välja mellan de här företagsformerna när du startar nytt företag i Sverige:

  • enskild näringsidkare
  • aktiebolag
  • filial
  • handelsbolag
  • kommanditbolag
  • ekonomisk förening.

De två huvudsakliga formerna är aktiebolag och filial.

Vill du starta ett aktiebolag eller filial?

För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på SEK 50 000. För den här företagsformen finns inga begränsningar på utländskt ägande för ensamägare eller på verksamhetens art eller verksamhetens storlek. Aktiebolaget ska ha sitt säte i Sverige, detta gäller dock inte en filial som blir ett avdelningskontor till ett utländskt aktiebolag.

Hur registrerar jag olika företagsformer? 

På Skatteverkets och Bolagsverkets webbplatser kan du läsa hur du registrerar olika företagsformer. Läs även Skatteverkets broschyr Starta företag.  

Hur registrerar jag ett aktiebolag eller en filial?

Om du startar ett aktiebolag eller en filial måste du registrera företaget hos Bolagsverket och Skatteverket.

Starta företag – steg för steg

Guide på Business Swedens webbplats

Business Sweden har sammanställt en detaljerad guide om hur du startar företag i Sverige:

Guide på Verksamts webbplats

Verksamt är ett samarbete mellan flera svenska myndigheter och innehåller detaljerad information om hur du startar och driver en verksamhet i Sverige.

Broschyr på Tillväxtverkets webbplats

Tillväxtverket främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. I sin broschyr ger Tillväxtverket information om hur man steg-för-steg startar företag i Sverige.

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva i Stockholm kommer du att behöva ansöka om tillstånd. Att ha tillstånd är nödvändigt vare sig verksamheten är permanent eller tillfällig.

Hitta alla tillstånd du behöver

På Verksamts webbplats hittar du en sammanställning av de tillstånd som krävs av Stockholms stad för att starta en verksamhet inom allt från detaljhandel, film och evenemang, hotell och restaurang, utbildning och vård samt skönhets- och hygienbehandling.

Verksamt.se, som är ett samarbete mellan flera svenska myndigheter, har sammanställt alla typer av tillstånd som krävs beroende på den typ av verksamhet som du bedriver. Tillstånd eller licenser krävs också för reglerade yrken.

Du kan ansöka online till Migrationsverket eller till Sveriges ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor.

Så här söker du uppehålls- och arbetstillstånd 

På Migrationsverkets webbplats hittar du information om hur du ansöker om uppehållstillstånd och arbetstillstånd som enskild individ. Här hittar du även information för dig som är arbetsgivare och planerar att anställa någon från ett annat land.

Handböcker om uppehålls- och arbetstillstånd

Business Sweden har sammanställt detaljerade handböcker med information om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige såväl som kontrakt och anställningsvillkor.

Flytta ditt företag till Sverige

Invest Stockholms etableringstjänster hjälper dig att flytta ditt företag eller låta det växa i Stockholm.

Fakta om Sverige

Lär dig mer om Sverige på Sveriges officiella webbplats och officiell källa för fakta om Sverige.

Att arbeta i Sverige

Besök Working in Sweden, en webbplats om hur det är att bo och arbeta i Sverige.

Företagsbeskattning

Företagsbeskattningen är låg i Sverige vid internationell jämförelse och ligger på 21,4 procent från och med 1 januari 2019 och ska enligt plan sänkas till 20,6 procent från 2021. Beskattningen är enbart grundad på företagets årliga vinst; ingen licensskatt eller kommunal företagsskatt tas ut.

Business Sweden ger ut en guide med information om företagsbeskattning.

Hur fungerar det svenska socialförsäkringssystemet?

På försäkringskassans webbplats hittar du information om hur pensions- och sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas när du som företagsägare ansöker om förmåner som föräldrapenning, sjukersättning eller för vård av sjukt barn (VAB).

Uppdaterad