Förvandla din ide till ett företag

Du har en affärsidé som är unik, fantastiskt! Nu är det dags att utvärdera om din idé är tillräckligt unik och skalbar för att kunna omvandlas till företag.

Stockholms ekosystem erbjuder en rad alternativ som ska hjälpa dig att renodla din idé. Allt från rådgivningstjänster till inkubatorer och hela vägen till acceleratorer. Det bästa är att många av dessa tjänster är helt kostnadsfria.

Rådgivningstjänster, inkubatorer och acceleratorer

Changers Hub (flera kontor)

Typ: Rådgivningstjänster för startups
Tjänster: Kostnadsfria kurser, seminarier, studiebesök på framstående företag och individuell idécoachning
Målgrupp: Öppet för alla
Varaktighet: Inga begränsningar
Finansiering: Nätverk, kurser i entreprenörskap och idécoachning.
Adress: Changers Hub HQ, Rotemannavägen 29, 145 57 Norsborg
Changers Hub Sture, Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm

KI Innovations Start

Typ: Rådgivningstjänster för startups.
Fokusområde: Innovation inom Life Science-sektorn.
Målgrupp: Öppen för nuvarande studerande och forskare på Karolinska Institutet (KI)
Varaktighet: Under tiden som studerande eller forskare på Karolinska Institutet (KI)
Finansiering: Ingen. Utifrån varje projekts unika förutsättningar och villkor engagerar KI externa experter.
Adress: Berzelius väg 3, 171 65 Solna

KTH Innovation

Typ: Innovationsstöd
Fokusområde: Tekniska innovationer
Målgrupp: Öppen för nuvarande studerande och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Varaktighet: Under tiden som studerande eller forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Finansiering: Ingen, men erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning inom alla områden som gäller kommersialisering av en idé, inklusive affärsutveckling, patent och juridiska frågor, finansiering och projektledning.
Adress: Lindstedtsvägen 24, 4 vån, KTH Campus Valhallavägen, 100 44 Stockholm

Openlab

Typ: Rådgivning
Tjänster: Designtänkande och utbildning i samhällsinnovation, processtöd.
Målgrupp: Öppen för entreprenörer och organisationer som är verksamma inom samhällsinnovation.
Varaktighet: Medlemsbaserad
Finansiering: Nej, men erbjuder kurser för yrkesverksamma och masterstudenter, co-working space, innovationsprojekt och konferenscenter.
Adress: Valhallavägen 79, 11428 Stockholm

SSES – Stockholm School of Entrepreneurship

Typ: Rådgivningstjänster för startups.
Tjänster: Kostnadsfria kurser och inkubationstjänster
Målgrupper: Öppen för studenter och alumner vid dessa universitet i Stockholm: Karolinska Institutet (KI), Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Handelshögskola (SSE), och Stockholms universitet (SU).
Varaktighet: 3-månads inkuberingsprogram SSES Ventures: Stipendier
1-veckas till 2-års acceleratorprogram SSES Venture: Samhörighet
Finansiering: Nej, kostnadsfritt stöd, rådgivare, personlig mentor
Adress: Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm

Amplify

Typ: Affärsinkubator
Fokusområde: Musikteknik
Målgrupp: Öppet för team med en affärsidé som kan utgöra grunden för en startup som kan bli ledande i sin niche inom musikteknik på en global marknad.
Varaktighet: 6–18 månader
Finansiering: Stöd för att skaffa finansiering eller kapital tillhandahålls.
Adress: Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm (Kungliga Musikhögskolan)

KI Innovations Drive

Typ: Inkubator
Fokusområde: Innovationsstöd inom Life science-sektorn.
Målgrupp: Öppen för nuvarande forskare och studerande på Karolinska Institutet (KI)
Varaktighet: Max 3 års medlemskap med årlig utvärdering för förnyat medlemskap.
Finansiering: Nej, men dedikerat inkubatorprogram på KI Innovations som stöder framgångsrik kommersiell utveckling inom Life science.
Adress: Berzelius väg 3, 171 65 Solna

KTH Innovation Pre-incubator

Typ: För-inkubator
Fokusområde: Tekniska innovationer
Målgrupp: Öppen för nuvarande studerande och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Varaktighet: 12 månader
Finansiering: Ingen, men kostnadsfri affärscoachning, workshops, utbildning och kommersiellt stöd.
Adress: Lindstedtsvägen 24, 4 vån, KTH Campus Valhallavägen, 100 44 Stockholm

SSE Business Lab – Initiate

Typ: För-inkubator
Fokusområde: Alla branscher
Målgrupp: Kopplar ihop studenter med alumner från Stockholms bästa skolor och universitet genom för-inkubationsaktiviteter.
Varaktighet: 6 månader
Finansiering: Nej, men erbjuder tre coachningsomgångar med professionella startup-coacher.
Adress: Stockholms Handelshögskola, Sveavägen 65, 113 83 Stockholm

SSES Ventures: Fellowship

Typ: Inkubator
Fokusområde: Alla branscher
Målgrupp: Öppen för studenter och alumner vid dessa universitet i Stockholm: Karolinska Institutet (KI), Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Handelshögskola (SSE), och Stockholms universitet (SU).
Varaktighet: 3 månader
Finansiering: Nej, men kostnadsfri support, rådgivare, personlig mentor, samt kontorsutrymme för lansering av din idé till omvärlden.
Adress: Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm

Sting Incubate

Typ: Inkubator
Fokusområde: ICT, Internet/media/digital, medicinsk teknik/hälsa, hållbarhet/miljöteknik och spel
Målgrupp: Öppen för startups med längre utvecklingscykler
Varaktighet: 6-18 månader
Finansiering: Möjlighet till investering genom en konvertibel från Propel Capital. I varje deltagande startup har Sting också rätt att teckna en option motsvarande 6 % av aktierna.
Adress: KTH Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 53, Stockholm

SU Inkubator

Typ: Inkubator
Fokusområde: Alla branscher
Målgrupp: Öppet för studenter och forskare vid Stockholms universitet (SU)
Varaktighet: 12-18 månader
Finansiering: Nej. Men supporttjänster erbjuds deltagarna.
Adress: Villa Bellona, Universitetsvägen 8, 106 91 Stockholm

SSE Business Lab – Incubate

Typ: Accelerator
Fokusområde: Alla branscher
Målgrupp: Öppen för entreprenörer med anknytning till Stockholms Handelshögskola (SSE).
Varaktighet: 6 månader
Finansiering: Subventionerad hyra och tjänster. Kostnadsfri tillgång till inkubatorn 24 juli, till professionella partners inom programvara och verktyg som stöd vid utveckling och kommersialisering av idén.
Adress: Stockholms Handelshögskola, Sveavägen 65, 113 83 Stockholm

SSES Ventures: Affinity

Typ: Accelerator.
Fokusområde: Alla branscher
Målgrupp: Öppen för studenter och alumner vid dessa universitet i Stockholm: Karolinska Institutet (KI), Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Handelshögskola (SSE), och Stockholms universitet (SU).
Varaktighet: 1 vecka till 2 år
Finansiering: Nej, men kostnadsfritt stöd, rådgivare, personlig mentor.
Adress: Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm

Sting Accelerate

Typ: Accelerator
Fokusområde: internet/media
Målgrupp: Öppen för alla
Varaktighet: 4 månader
Finansiering: Bolag som deltar får en investering genom en konvertibel från Propel Capital. I varje deltagande startup har Sting också rätt att teckna en option motsvarande 2 % av aktierna.
Adress: KTH Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 53, Stockholm

Uppdaterad