Kulturlots under coronapandemin

Du som har en kulturverksamhet i Stockholms stad och har förlorat publik- eller hyresintäkter kan få guidning, rådgivning och coachning av stadens kulturlots under coronapandemin.

Stadens kulturlots under coronapandemin kan hjälpa dig med

 • generell hänvisning och guidning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket
 • fördjupad rådgivning i frågor som exempelvis rör åtgärdsplan, hyresfrågor, dialog med fastighetsägare eller insatser för att reducera kostnader.

Vem kan få kulturlotsning under coronapandemin?

Du kan få stöd och service om du

 • har en kulturverksamhet och har förlorat publik- och hyresintäkter till följd av coronaviruset
 • har behov av att få hänvisning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket
 • behöver rådgivning i frågor som rör insatser för att reducera kostnader
 • är fastighetsägare och vill ha råd i hyresfrågor för hyresgäster från kulturlivet.

Kulturlotsens verksamhet under coronapandemin inriktas på

Generell kulturlotsning för

 • fria kulturaktörer som har behov av att få hänvisning till befintliga statliga, regionala och kommunala åtgärdspaket under rådande kris.

Fördjupad kulturlotsning för

 • kulturverksamheter som har avgörande betydelse för Stockholms stads kulturella infrastruktur
 • kulturverksamheter med strategiskt viktiga lokaler.

Vad kan du få för stöd och service?

Kulturlotsen har en urvalsprocess för att bedöma vilken rådgivning och service du kan erbjudas. Det finns två lotsningsområden inom kulturförvaltningens stödpaket. Dina behov och förutsättningar styr om du kan erbjudas generell eller fördjupad kulturlotsning.

Lotsningsområden

 1. Generell kulturlotsning under coronapandemin
  Guidning och checklista som hänvisar till relevanta hemsidor och åtgärdspaket.
 2. Fördjupad kulturlotsning under coronapandemin
  Åtgärdsplan med
 • rådgivning i frågor om lokaler, hyresförhållanden och dialog med fastighetsägare
 • rådgivning i frågor som rör insatser för att reducera kostnader
 • rådgivning och coachning för verksamhetens planering framåt.

Gör en förfrågan om kulturlotsning under coronapandemin

Du som har en kulturverksamhet och vill ha rådgivning och service av kulturlotsen fyller i ett frågeformulär för att ange dina behov och förutsättningar.

Frågeformulär för kulturverksamheter

Du som är fastighetsägare och vill ha rådgivning i hyresfrågor och kunskap om insatser som rör hyresgäster från kulturlivet fyller i ett frågeformulär för att ange dina behov.

Uppdaterad