En teaterscen på pontoner under Liljeholmsbron
Teatern under bron sommaren 2020. Ett exempel på lotsning som lett till en etablering av en kultur- och livescen. Foto: Teatern under bron.

Kulturlots

Du som vill utveckla en idé, etablera eller flytta en kulturverksamhet kan få rådgivning av våra kulturlotsar. Om du har lediga lokaler som du vill fylla med konstnärlig verksamhet kan en kulturlots hjälpa dig.

Kulturlotsarna är en länk mellan kulturlivets aktörer, Stockholms stads förvaltningar och bolag samt kommersiella aktörer, exempelvis privata fastighetsägare som vill bidra till stadens utveckling. Kulturlotsarna spelar därmed en nyckelroll i stadens arbete med kulturdriven stadsutveckling.

Vem kan få kulturlotsning?

Kulturaktörer 

 • som planerar att etablera eller driva konstnärlig verksamhet i Stockholms stad
 • som behöver rådgivning när du ska utveckla och etablera din verksamhet i befintliga lokaler
 • som behöver rådgivning när du ska utveckla och etablera din verksamhet i nya lokaler
 • som behöver lotsning i frågor som gäller avtal vid etablering och omförhandling av avtal
 • som behöver information om kulturutbudet i staden i stort eller i någon av stadsdelarna
 • som är en ideell förening, ekonomisk förening, aktiebolag, kommanditbolag, stiftelse eller enskild firma.

Fastighetsägare, byggherrar och förvaltningar

 • Om du har frågor om etablering av lokaler för konstnärlig verksamhet eller har frågor om utveckling av kultur i en stadsdel.
 • Om du vill ha rådgivning i kulturplanering.
 • Om du vill ha kontakt och matchning med konst- och kulturverksamheter som letar lokaler.  
 • Om du arbetar på en förvaltning inom staden som utvecklar nya stadsdelar med behov av att konstnärlig verksamheter etablerar sig där.

Om du vill etablera eller omlokalisera en kulturverksamhet i Stockholm

Våra kulturlotsar kan hjälpa dig med:

 • rådgivning i frågor som rör tillgängliga lokaler
 • verksamhetsutveckling
 • lotsning i frågor som rör omlokalisering och nyetablering
 • kontakt med fastighetsägare
 • kontakt med förvaltningar i Stockholms stad.

Vad kan du få för stöd och service?

Vi använder oss av en urvalsprocess för att bedöma vilken rådgivning och service vi kan erbjuda dig. Dina behov och förutsättningar styr vilken av våra fyra lotsningsnivåer vi erbjuder. 

Lotsningsnivåer

 1. Verksamheter som bedöms planera framtida organisationsförändringar, om- eller nyetablering som är på idébasis: E-post och/eller telefonkontakt som kan kompletteras med personligt möte vid behov.
 2. Verksamheter som bedöms ha väl utarbetade strategier och hög genomförandenivå. Verksamheten har kommit en bra bit i processen: Löpande lotsning och kompetensstöd efter behov under överenskommen tidsperiod.
 3. Verksamheten bedöms ha hög genomförandemöjlighet med väl integrerade strategier: Olika arbetsinsatser inför och under etablering och omlokalisering under överenskommen tidsperiod.
 4. Särskilt prioriterade och långsiktiga etableringar och omlokaliseringar:  Särskilt prioriterade och långsiktiga etableringar och omlokaliseringar kan få individuell lotsning och coachning under överenskommen tidsperiod.

Kulturkalkylen

Stockholms stad har tagit fram ett analysverktyg – Kulturkalkylen, som kan användas i stadsplanering i frågor som rör etablering av kulturverksamheter.

Kulturkalkylen kan uppskatta de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som skapas av olika kulturverksamheter på en plats. Verktyget kan vara till nytta för bland annat kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar som vill etablera nya verksamheter.

Kulturkalkylen

Uppdaterad