En teaterscen på pontoner under Liljeholmsbron
Teatern under bron sommaren 2020. Ett exempel på lotsning som lett till en etablering av en kultur- och livescen. Foto: Teatern under bron.

Kulturlots

Du som vill etablera en kulturverksamhet kan få stöd av våra kulturlotsar. Även du som har lediga lokaler och vill fylla dem med kulturellt innehåll kan få hjälp.

Du kanske behöver ett bollplank när du ska utveckla eller flytta en verksamhet? Eller hjälp att navigera bland lagar och regler? 

Kulturlotsarna är länken mellan kulturlivets aktörer, Stockholms stads förvaltningar och bolag samt kommersiella aktörer, exempelvis privata fastighetsägare som vill bidra till stadens utveckling.

Vem kan få kulturlotsning?

Kulturaktörer 

  • som planerar att etablera eller driva kulturverksamhet i Stockholms stad.
  • som är en ideell förening, ekonomisk förening, aktiebolag, kommanditbolag, stiftelse eller enskild firma.

Fastighetsägare, byggherrar och förvaltningar

  • som vill ha rådgivning i att etablera kulturverksamhet.
  • som vill komma i kontakt med kulturaktörer som kan fylla era lokaler på kort och lång sikt.

Vad kan du få för stöd och service?

Vilken service och rådgivning du kan få beror på var ni befinner er i processen och hur långt ni kommit med er verksamhetsidé.

Servicenivåer

  1. Verksamhet på idébasis: Vi stöttar via e-post och/eller telefonkontakt.
  2. Verksamhet med utarbetade strategier: Vi erbjuder lotsning och kompetensstöd efter behov under en överenskommen tidsperiod.
  3. Verksamhet och etablering med hög genomförandenivå: Vi erbjuder lotsning, coachning och söker lokal under överenskommen tidsperiod.

Kulturkalkylen

Kulturkalkylen kan uppskatta värdet som din verksamhet tillför staden. Den estimerar de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värdena som skapas av olika kulturverksamheter på en plats. Verktyget kan vara till nytta för kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar i arbetet med etableringar och kulturdriven stadsutveckling

Kulturkalkylen

Stockholms stad har tagit fram ett analysverktyg – Kulturkalkylen, som kan användas i stadsplanering i frågor som rör etablering av kulturverksamheter.

Kulturkalkylen kan uppskatta de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som skapas av olika kulturverksamheter på en plats. Verktyget kan vara till nytta för bland annat kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar som vill etablera nya verksamheter.

Kulturkalkylen

Uppdaterad