Kulturlots

Du som har en kulturverksamhet och vill etablera dig eller omlokalisera en konstnärlig verksamhet i Stockholms stad kan få rådgivning och service av en kulturlots. Kulturlotsen kan hjälpa dig utveckla ditt koncept så att det blir genomförbart. 

Kulturlotsen är en länk mellan kulturlivets aktörer, Stockholms stads förvaltningar och bolag samt kommersiella aktörer som privata fastighetsägare som vill bidra till stadens utveckling.

Kulturlots under coronapandemin 

Under coronapandemin kan du som har en kulturverksamhet i Stockholms stad och har förlorat publik- eller hyresintäkter få guidning, rådgivning och coachning av kulturlotsen.

Ordinarie kulturlotsning

Om du vill etablera eller omlokalisera kulturverksamheter i Stockholm kan kulturlotsen hjälpa dig med

 • rådgivning i frågor som rör tillgängliga lokaler
 • lotsning i frågor som rör omlokalisering och nyetablering
 • kontakt med fastighetsägare
 • rådgivning inför kommande flyttplaner
 • kontakt med förvaltningar i Stockholms stad.

Fastighetsägare kan få möjlighet till

 • rådgivning i kulturplanering
 • kontakt och matchning med konst- och kulturverksamheter som letar lokaler.

Vem kan få kulturlotsning?

Du kan få stöd och service om du

 • är en kulturaktör som planerar att etablera eller driva konstnärlig verksamhet i Stockholms stad
 • behöver rådgivning när du ska utveckla och etablera din verksamhet i befintliga lokaler
 • behöver rådgivning när du ska utveckla och etablera din verksamhet i nya lokaler
 • behöver lotsning i frågor som gäller avtal vid etablering och omförhandling av avtal
 • behöver information om kulturutbudet i staden i stort eller i någon av stadsdelarna
 • är fastighetsägare eller byggherre med lediga lokaler och har frågor om etablering av lokaler för konstnärlig verksamhet eller har frågor om utveckling av kultur i en stadsdel
 • är en förvaltning inom staden som utvecklar nya stadsdelar med behov av etablering av konstnärlig verksamhet
 • behöver samordning och kontakt med aktörer från kulturlivet, inom Stockholms stad eller kommersiella aktörer
 • är en ideell förening, ekonomisk förening, aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser och enskild firma.

Vad kan du få för stöd och service?

Vi använder oss av en urvalsprocess för att bedöma vilken rådgivning och service vi kan erbjuda dig. Dina behov och förutsättningar styr vilken av våra fyra lotsningsnivåer vi erbjuder. 

Lotsningsnivåer

 1. Verksamheter som bedöms planera framtida organisationsförändringar, om- eller nyetablering som är på idébasis: E-post och/eller telefonkontakt som kan kompletteras med personligt möte vid behov.
 2. Verksamheter som bedöms ha väl utarbetade strategier och hög genomförandenivå. Verksamheten har kommit en bra bit i processen: Löpande lotsning och kompetensstöd efter behov under överenskommen tidsperiod.
 3. Verksamheten bedöms ha hög genomförandemöjlighet med väl integrerade strategier: Olika arbetsinsatser inför och under etablering och omlokalisering under överenskommen tidsperiod.
 4. Särskilt prioriterade och långsiktiga etableringar och omlokaliseringar:  Särskilt prioriterade och långsiktiga etableringar och omlokaliseringar kan få individuell lotsning och coachning under överenskommen tidsperiod.

Kulturkalkylen

Stockholms stad har tagit fram ett analysverktyg – Kulturkalkylen, som kan användas i stadsplanering i frågor som rör etablering av kulturverksamheter.

Kulturkalkylen kan uppskatta de sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som skapas av olika kulturverksamheter på en plats. Verktyget kan vara till nytta för bland annat kulturaktörer, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och stadens förvaltningar som vill etablera nya verksamheter.

Har du frågor om Kulturkalkylen och på vilket sätt verktyget kan vara ett stöd i ditt arbete kan du kontakta kulturlotsen.
E-post: kulturkalkylen@stockholm.se

Uppdaterad