Stadsodling utomhus

Information för företag som har urban odling som affärsidé. Du kan teckna avtal för odling på mark som ägs av Stockholms stad eller privatägd mark.

Odla på kommunens mark

Om du är intresserad av att arrendera mark av kommunen för att starta en kommersiell stadsodling behöver du kontakta exploateringskontoret för att teckna ett arrendeavtal.

Hobbyodling på kommunens mark

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill hobbyodla men som saknar egen trädgård. Du kan hyra en odlingslott, starta eller gå med i en odlingsförening eller ta hand om mark som staden ger dig tillåtelse att odla på.

Odla på privatägd mark

Vill du starta odling på mark som är privatägd behöver du kontakta markägaren. Är du osäker på vem som är äger marken kan du kontakta exploateringskontoret.

För dig som vill starta en kommersiell odling i din trädgård

Om du vill odla kommersiellt i din och grannens trädgård kan du använda en metod som kommer från Kanada och heter SPIN-odling (Small Plot Intensive Farming). Det är ett kommersiellt och småskaligt (max 0,4 hektar) jordbrukskoncept som skapas i stadsmiljöer. SPIN-odling ger minst tre till fyra skördar per år.

För dig som vill anlägga grönska på fastigheter

Som fastighetsägare kan du skapa direkt klimatnytta genom att anlägga gröna ytor och tak, vilket är gynnsamt både ekonomisk och ekologiskt.

Fördelar med gröna ytor:

  • Erbjuder nya sociala ytor och mötesplatser för boende eller hyresgäster
  • Värdet på fastigheten kan öka utan att mer yta tas i anspråk.
  • Grönskande tak skyddar mot fuktskador, isolerar och tar hand om dagvatten.
  • Ger en bullerdämpande effekt såväl inomhus som utomhus
  • Främjar biotoper och ekosystemtjänster

Inspiration för dig som fastighetsägare

Ta del av goda råd och tips samt miljövänliga lösningar:

C/O City – ett Vinnova-projekt om gröna ytor och ekosystemtjänster:

Tips och råd för fler ekosystemtjänster: 

Ekosystemtjänster, Miljöbarometern (pdf, 4,4 MB)

Norra Djurgårdsstaden – ett exempel på klimatanpassning för dig som vill anlägga gröna ytor:

Garnisonen – fastighetsbolaget Vasakronan anlagt trädgård och biodling:

Lidl – livsmedelsföretaget som arbetar med ekozoner och biotoper vid etableringar av butiker:

Urban Escape – takterrasser och sociala ytor i fastigheter i fastigheters utvecklingsprojekt:

Uppdaterad