Stadsodling utomhus

Stockholms stad stödjer aktivt stadsodling som bedrivs av boendeföreningar. Stadsodling ger de boende en möjlighet att samarbeta och påverka sin närmiljö, vilket skapar gemenskap och motverkar skadegörelse i bostadsområdet.

Du som bor i Stockholm och är intresserad av stadsodling kan få stöd av kommunen. Du kan starta en odling antingen på kommunal eller privat mark.

Stadsodling på kommunal mark

Om du vill starta en stadsodling på mark som tillhör kommunen bör du bilda en brukarförening och ansöka om ett så kallat brukaravtal. Det ger de boende en möjlighet att odla på en offentlig plats, på en del av stadens mark.

Kommunen kan tillhandhålla viss teknisk hjälp, till exempel vatten, jord och odlingskragar. Du ansöker om brukaravtal genom att kontakta stadsdelsförvaltningen där du bor. 

Upprätta ett brukaravtal

Så här upprättar du ett brukaravtal:

  1. Bilda en odlingsförening, lista medlemmar och utse en kontaktperson.
  2. Föreslå en plats och stäm av med stadsdelsförvaltningen för att få ett förhandsbesked på om platsen är tillgänglig och lämplig för stadsodling.
  3. Gör en plan över hur många pallar och kvadratmeter ni önskar nyttja för er stadsodling och rita ut på en karta för den plats ni önskar odla på.

När ni slutit ert brukaravtal är det föreningen som är juridisk person och blir därmed ansvarig för att det hålls rent och snyggt på och runtomkring odlingen.

Stadsodling på privatägd mark

Vill du starta en odling på mark som är privat behöver du kontakta markägaren. Du behöver eventuellt också konsultera stadsdelsförvaltningen inom vars gränser marken ligger.

Vill du starta en odling på kommunens mark behöver du kontakta stadsdelsförvaltningen. Parkförvaltningen i den aktuella stadsdelsförvaltningen hjälper till och godkänner odlingen.

Inspiration för dig som vill starta stadsodling

Det finns flera föreningar och webbplatser som kan ge inspiration:

För dig som vill starta en kommersiell odling i din trädgård

Om du vill odla kommersiellt i din och grannens trädgård kan du använda en metod som kommer från Kanada och heter SPIN-odling (Small Plot Intensive Farming). Det är ett kommersiellt och småskaligt (max 0,4 hektar) jordbrukskoncept som skapas i stadsmiljöer. SPIN-odling ger minst tre till fyra skördar per år.

För dig som vill anlägga grönska på fastigheter

Som fastighetsägare kan du skapa direkt klimatnytta genom att anlägga gröna ytor och tak, vilket är gynnsamt både ekonomisk och ekologiskt.

Fördelar med gröna ytor:

  • Erbjuder nya sociala ytor och mötesplatser för boende eller hyresgäster
  • Värdet på fastigheten kan öka utan att mer yta tas i anspråk.
  • Grönskande tak skyddar mot fuktskador, isolerar och tar hand om dagvatten.
  • Ger en bullerdämpande effekt såväl inomhus som utomhus
  • Främjar biotoper och ekosystemtjänster

Inspiration för dig som fastighetsägare

Ta del av goda råd och tips samt miljövänliga lösningar:

C/O City – ett Vinnova-projekt om gröna ytor och ekosystemtjänster:

Tips och råd för fler ekosystemtjänster: 

Ekosystemtjänster, Miljöbarometern (pdf, 4,4 MB)

Norra Djugårdsstaden – ett exempel på klimatanpassning för dig som vill anlägga gröna ytor:

Garnisonen – fastighetsbolaget Vasakronan anlagt trädgård och biodling:

Lidl – livsmedelsföretaget som arbetar med ekozoner och biotoper vid etableringar av butiker:

Urban Escape – takterasser och sociala ytor i fastigheter i fastigheters utvecklingsprojekt:

Uppdaterad