Grön lots

Grön Lots hjälper dig som driver eller vill driva ett företag eller en organisation som har urban odling som affärsidé. Den vänder sig även till dig som är fastighetsägare och vill anlägga gröna väggar eller växthus i dina fastigheter.

Grön lots har utvecklats av Invest Stockholm och Stockholms miljöförvaltning i samverkan med Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Lotsen är till för dig som är intresserad av:

Stadsodling en del av Stockholms klimatarbete

Stockholm har ett övergripande hållbarhetsmål om att bli en fossilfri stad senast 2040. Stadsgrönska och stadsodling är viktiga delar i stadens klimatarbete. Staden arbetar med miljöpåverkan från många verksamheter, bland annat matkonsumtion, livsmedelsproduktion, stadsplanering med flera.

Uppdaterad