Få hjälp av en lots

För att hjälpa dig som har en verksamhet i Stockholm finns flera olika funktioner som kan hjälpa dig med råd eller hur du kommer vidare.

Företagslots

Stockholms stads lotsfunktion är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler.

Evenemangslots

Få hjälp och råd om hur du arrangerar evenemang i Stockholm.

Grön lots

Du som har urban odling som affärsidé kan få stöd från en grön lots.

Kulturlots

Du som har en kulturverksamhet och vill etablera dig eller omlokalisera en konstnärlig verksamhet i Stockholms stad kan få rådgivning och service av en kulturlots.

Äldreförvaltningens etableringslots

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips och råd för att hitta kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Uppdaterad