Få hjälp av en lots

För att hjälpa dig som har en verksamhet i Stockholm finns flera olika funktioner som kan hjälpa dig med råd eller hur du kommer vidare.

Företagslots

Stockholms stads lotsfunktion är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler.

Evenemangslots

Få hjälp och råd om hur du arrangerar evenemang i Stockholm.

Vill du etablera eller omlokalisera ditt företag i Stockholm? Stockholms stad erbjuder etableringslots som ger stöd och information.

Äldreförvaltningens etableringslots

Utbildningsförvaltningens etableringslots

I takt med att staden växer behövs fler lokaler för pedagogisk verksamhet till barn och unga. Utbildningsförvaltningens etableringslots ger stöd och information till dig som vill bygga eller hyra ut samhällsfastigheter inom skola och förskola i Stockholms stad.

Kulturlots

Du som har en kulturverksamhet och vill etablera dig eller omlokalisera en konstnärlig verksamhet i Stockholms stad kan få rådgivning och service av en kulturlots.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips och råd för att hitta kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Uppdaterad