Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Fokus i samarbetet ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen, att internationellt marknadsföra regionens styrkor samt att öka servicen mot de lokala företagen i den kommunala myndighetsutövningen.

Samarbetet startade 2006 och bygger på ett femårigt avtal, för närvarande år 2021–2025. Stockholm Business Region (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra de aktiviteter som pekas ut i den gemensamma verksamhetsplanen.

Hur arbetar vi i Stockholm Business Alliance?

SBR arbetar med att marknadsföra regionens fördelar, identifiera potentiella kunder, hantera förfrågningar från investerare och följa upp de etableringar och investeringar som görs.

Arbete med att utveckla och förbättra regionens myndighetsutövning gentemot näringslivet är också en viktig del i partnerskapet. Nöjd-kund-index (NKI) har tydligt förbättrats under de år som samarbetet har funnits och nu är samtliga medlemskommuner fokuserade på sitt förbättringsarbete. Mätningen inom NKI görs årligen tillsammans med SKR.

Stockholm – The Capital of Scandinavia

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare, företag och talanger. Vår gemensamma målbild är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Ta del av alla nyheter som berör Stockholm Business Alliance:

Uppdaterad