Företagsområden och lokala företagsgrupper

Driver du företag i något av Stockholms företagsområden? I så fall finns det lokala företagsgrupper som kan stödja ditt arbete.

Paraplyorganisationen Företagsgrupperna i Stockholm (FGS) samlar företag i Stockholm för att förbättra Stockholms näringslivsklimat. FGS samarbetar med Invest Stockholm för att långsiktigt skapa ett bättre informations- och erfarenhetsutbyte och en förbättrad kontakt mellan näringslivet och politiker och tjänstemän i Stockholms stad.

Företagsområdena lyfter lokala frågor

Genom de lokala företagsgrupperna arbetar Invest Stockholm i det lokala näringslivet runt om i Stockholm. Företagsgrupperna har ett lokalt fokus på respektive företagsområdes egna näringslivsfrågor. Här ryms frågor om allt från infrastruktur och kommunikationer till tomträtter, miljö och säkerhet.

Vill du bli medlem i en lokal företagsgrupp?

Vill du bli medlem i någon av de lokala företagsgrupperna så behöver ditt företag finnas inom gruppens geografiska område. Du hittar mer information om din lokala företagsgrupp på webbplatsen för FGS.

Tio verksamhetsområden i Stockholms stad

I Stockholm finns det nu tio verksamhetsområden – företags-/industriområden som ska bevaras och utvecklas. Dessa är viktiga för stadens försörjning av livsmedel, gods eller på annat sätt av strategisk vikt för de som bor och arbetar i staden.

Verksamhetsområdena har särskilt pekats ut eftersom bostadsbyggandet har närmat sig dessa områden och de behöver skyddas. Buller och godstrafik hör inte in i bostadsområden och därför vill staden fortsättningsvis ha dem åtskilda.

Staden har för avsikt att se över dessa tio områden och hjälpa till att utveckla dom.

Uppdaterad