Lokala företagsgrupper

Stockholms stad samarbetar med paraplyorganisationen Företagsgrupperna i Stockholm (FGS) för att förbättra det lokala näringslivsklimatet.

Företagsgrupperna har ett lokalt fokus på företagens behov och arbetar tillsammans med staden för att skapa ett bättre informations- och erfarenhetsutbyte och en förbättrad kontakt mellan näringslivet och politiker och tjänstemän i Stockholms stad. Här ryms frågor om allt från infrastruktur och kommunikationer till tomträtter, miljö och trygghet

Vill du bli medlem i en lokal företagsgrupp?

Vill du bli medlem i någon av de lokala företagsgrupperna behöver ditt företag finnas inom gruppens geografiska område. Du hittar mer information om din lokala företagsgrupp på webbplatsen för FGS.

Uppdaterad