Klimatpaktens PLUS-företag ställer ut på årskonferensen.

Klimatpakten Plus

Staden och näringslivet samarbetar för miljön i Stockholm.

Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag samt organisationer verksamma i Stockholmsregionen. Sedan 2016 finns spetsgruppen Klimatpakten Plus inom nätverket. Spetsgruppen utmärks av att deltagarna har särskilt högt satta klimatambitioner.

Framträdande roll i nätverket

Medlemmar i Klimatpakten Plus får en mer framträdande roll inom klimatpaktsnätverket. Exempelvis via Klimatpaktens nyhetsbrev, på stadens företagshemsida och vid den årliga klimatpaktskonferensen. Alla aktörer i Klimatpakten Plus erbjuds att vara utställare på den årliga konferensen.

Klimatpakten Plus består idag av ett 60-tal medlemmar tillsammans med Stockholms stad. De företag som är Plus-medlemmar är särskilt utmärkta  i medlemslistan över samtliga medlemsföretag.

Höga klimat- och miljöambitioner

För att bli en godkänd medlem i Klimatpakten Plus måste verksamheten uppfylla vissa krav. Företaget eller organisationen måste dela Stockholms stads vision om att bli en fossilfri organisation till 2030, samt instämma i minst ett av de fem klimat- och energimål som hämtats ur stadens miljöprogram och ”Klimathandlingsplan – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040”.

Företaget eller organisationen behöver också visa att de redan bedriver ett aktivt klimat- och energiarbete genom att uppfylla 15 av de totalt 32 föreslagna åtgärdsförslagen. 

Efter att företaget eller organisationen blivit godkänd som medlem är det sparsamt med rapporteringskrav och inga obligatoriska åtaganden. Ett medlemskap i Klimatpakten Plus är kostnadsfritt för att fler ska kunna delta i arbetet med att göra Stockholm till en fossilfri och klimatsmart stad.

Vill ni bli en del av Klimatpakten Plus

Det är enkelt att ansöka om medlemskap i Klimatpakten Plus och att delta är kostnadsfritt, men ett antal kriterier behöver uppfyllas:

  1. Ange en vision om att bli en fossilfri organisation till 2030.
  2. Dela minsta ett av de fem klimat- och energimål som hämtats med inspiration från Stockholms stads miljöprogram för åren 2020–2023 och klimathandlingsplan.
  3. Uppfylla minst 15 punkter av totalt 32 under avsnittet om pågående klimat- och energiaktiviteter.

Anmäl ert företag eller organisation via länken. Efter granskning och godkännande blir företaget eller organisationen Plus-medlem.

Vänligen notera att enkäten besvaras digitalt på Klimatpakten Plus och inte genom att fylla i en utskrift av enkäten.

Har ni verksamhet utanför Stockholms län?

Om ert företag eller organisation bedriver verksamhet även utanför Stockholms län kan ni besvara enkäten med utgångspunkt i det arbete som bedrivs inom länet. Det är dock välkommet att besvara enkäten utifrån ett nationellt eller globalt perspektiv.

Uppdaterad