Klimatpaktens medlemmar

Klimatpakten har idag 320 medlemmar. I listan hittar du alla företag och organisationer som är med i Klimatpakten.

Ett trettiotal av företagen och organisationerna är också Plus-medlemmar.

Uppdaterad