Klimatpaktens plastgrupp

Klimatpakten har startat en plastgrupp med ett tiotal företag och organisationer som vill ta arbetet med en hållbar plastanvändning ett steg längre.

Syftet med gruppen är att öka kunskapen om plast och att staden tillsammans med företag i Stockholm ska arbeta för en mer hållbar plastanvändning. Gruppen ska identifiera hinder och möjligheter för företag som vill arbeta för en hållbar plastanvändning. Kunskapen ska föras vidare till Stockholms stads politiker. 

Både Stockholms stad och de företag och organisationer som deltar i gruppen åtar sig att arbeta för hållbar plastanvändning inom sin organisation.

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd:

– Jag är jätteglad att denna plastgrupp bildas som kan hjälpa staden med plastarbetet. Det har varit ett stort intresse sedan vi i staden antog plasthandlingsplanen. Många börjar förstå att plasten är ett problem både när det gäller nedskräpning, plast i haven och att det är ett klimatproblem när vi bränner plast. Stockholms stad tittar nu på hur vi ska hantera plasten som bränns i våra avfallsanläggningar.

Företag och organisationer som medverkar i plastgruppen:

 1. Akademiska Hus
 2. Bower
 3. Electrolux
 4. E.ON Sverige
 5. Heba
 6. HSB Stockholm
 7. Paxymer/PP Polymer
 8. Ragn-Sells
 9. Stockholm Exergi
 10. Sveriges Konsumenter
 11. TINT

Företag och organisationer med högt ställda mål

Electrolux:

– Vårt mål är att andelen återvunnen plast i företagets produkter ska vara 50 procent år 2030. Vi är på god väg mot det målet. Under 2021 ökade vi vår andel av återvunnen plast i produktionen med 25 procent.

Stockholm Exergi:

– Vi vill minska den fossila andelen plast i avfallet. Det är ett problem vi inte kan sortera oss ur. Vi måste lyfta frågan högre upp i kedjan.

Akademiska Hus:

– Vi ska vara klimatneutrala 2035. Plast i avfall är en av utmaningarna.

Ragn-Sells:

– Plasten är ett av alla material vi arbetar med för att öka andelen återvunnet in i systemet.

Stockholms handlingsplan för hållbar plastanvändning

Stockholms stad är en stor användare av plast och kan bidra till att skapa cirkulära plastflöden, minska användningen av fossil plast och skadliga kemikalier. Därför har en första handlingsplan för hållbar plastanvändning tagits fram.

Mer information om plast

Hållbar plastanvändning för konsumenter

På hållbart.stockholm finns en konsumentguide för miljösmart plastanvändning

Plastlexikon

Plast kan bestå av många olika material och tillsatsämnen. Läs mer om plastens miljöpåverkan i vårt plastlexikon.

Uppdaterad