Klimatpaktens konferens 2020

Temat för 2020 års konferens var hoppfullhet genom innovation och forskning. Konferensen sändes digitalt.

2020 års konferens

Konferensen bestod av tre seminarier med olika teman:

 • Tillsammans för en hoppfull framtid där det är lätt att göra rätt
 • Innovativa företag med klimat som drivkraft
 • Den gröna omställningens fantastiska möjligheter

Konferensens moderatorer:

 • Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd
 • Mouna Esmaeilzadeh Doktor Mouna, tv-personlighet, forskare och entreprenör

Sammanfattning av 2020 års konferens

I det första seminariet inledde hållbarhetskonsulten Jessica Lydmar med att peppa företagen och ge inspiration till vad som är det framgångsrika företaget – det handlar om företagare som vill göra rätt för att de vill och kan. Förändringsarbete är bra och lönsamt. Nyckeln är samarbete.

I soffpanelen fortsatte diskussionen om förändringsarbete och framtidsfrågor för det framgångsrika företaget.

Vi fick också se filmen om projektet Cykelvänligast, företag som på olika sätt underlättar för de anställda att cykla till eller från och i jobbet.

 

Innovativa företag med klimat som drivkraft

Det andra seminariet handlar om innovativa företag med klimat som drivkraft. Under seminariet fick vi ta del av roliga exempel på hur vi kan göra omställningen enklare.

Seminariet inleddes med videofilmer från unga miljöinnovatörer med framtiden som fokus. Det handlade om alltifrån träningskläder av gamla fiskenät och gravstensfundament av återvunnet plast till spel för hållbarhetspåverkan och skidhjälmar av biobaserade plaster.

Soffpanelen med olika representanter för näringslivet diskuterade innovationernas drivkraft i klimatomställningen. Stockholm har ett fantastiskt innovationsklimat och hållbarhet kommer vara ett krav för företag i framtiden. Hur kan vi då få fler företag att ställa om och samtidigt öka sin lönsamhet?

Videoreportaget "Älskade stad" är ett miljösamarbete mellan Vasakronan, Bring, Rangsells med flera, som samordnar transporter av gods och avfall för att minska antalet transporter samtidigt som det ökar lönsamheten.

 

Den gröna omställningens fantastiska möjligheter

Det tredje och sista seminariet handlade om den gröna omställningens fantastiska möjligheter och inleddes med en videointervju med Pamela Jouven Head från London, projektledare för City business Climate Alliances/C40 Citys som är ett nystartat klimatnätverk för städer med liknande företagsnätverk som Klimatpakten. Här kopplar Klimatpakten på ett internationellt nätverk av städer. Det nystartade internationella nätverket är ett sätt att dela erfarenheter och goda exempel och ge inspiration och få kontakt med andra företag som arbetar med liknande saker.

Soffpanelen fortsatte med en diskussion kring hur vi kan få till en klimatomställning av transporter, restauranger och övriga samhället.

Med på videolänk var också Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria/KTH, som ser att det pågår många omställningar i samhället just nu där pandemin och klimatet bara är några exempel. Historiskt hänger ofta stora samhällsförändringar ihop med djupa kriser av något slag. Just nu ökar digitaliseringen kraftigt, det gäller också klimatfrågan och vi ser att gamla affärsidéer fungerar inte längre. Vi ser ett kritiskt vägande moment i världshistorien där många vill vara med och vi har möjlighet att vara med och göra rätt.

 

Hela programmet

Här kan du ta del av hela programmet i detalj uppdelat på respektive pass.

Inledning – Mouna Esmaeilzadeh och Katarina Luhr

Videoreportage – Hoppfull framtid
Jessica Cederberg Wodmar hållbarhetsexpert JCW Hållbar Kommunikation  – Framsteg, trender, information och kunskap som ger hopp.

Soffpanel – Samtal och spaning om hoppfullhet och framsteg i näringslivets klimatomställning.
Katarina Luhr, Sara Tingström journaliststudent WWF Youth, Magnus Aschan chefredaktör Warp Institute och Jan Peter Bergqvist hållbarhetsrådgivare  Sleepwell.

Film – Projektet Cykelvänligast
Tre företag som på olika sätt underlättar för de anställda att cykla till/från och i jobbet.

Soffpanel – Samtal och exempel på ”lätt att göra rätt".
Katarina Luhr, Sara Tingström WWF Youth, Magnus Aschan Warp Institute och Jan Peter Bergqvist Sleepwell.

Inledning – Mouna Esmaeilzadeh och Katarina Luhr

Videoreportage – Unga innovatörer

 • Träningskläder av gamla fiskenät. Anisa Nordén/Jenny Eckerud, Nature Hommage 
 • ”Fundament Frid” gravstensfundament av återvunnen plast. Hans Klinted, Norrvidinge of Sweden
 • Spel för hållbarhetspåverkan. Maya Umar, Blamorama Games AB
 • Sugrör av växter. Anna von Gross, Elise Lindow, Josephine Daly-Tempelaar, Rawstraw AB
 • Skidhjälm av biobaserade plaster. Rickard Croy, Lokatt Sports AB
 • Mimbox, återvinna vatten och fånga upp mikroplaster vid tvätt. Isabella Palmgren, Mimbly

Soffpanel – Innovationernas drivkraft i klimatomställningen
Katarina Luhr, Tove Larsson General partner Norrsken, Staffan Ingvarsson VD Sthlm Business Region

Film – Älskade stad
Miljösamarbete mellan Vasakronan, Bring, Rangsells m fl. som samordnar transporter av gods och avfall för att  minska antalet transporter = bra för klimat och miljö och samtidigt bidrar till lönsamhet. 

Soffpanel – Hur kan vi få fler företag att ställa om och samtidigt öka sin lönsamhet?
Katarina Luhr, Tove Larsson Norrsken, Staffan Ingvarsson Sthlm Business Region

Inledning – Mouna Esmaeilzadeh och Katarina Luhr

Leveranser av gods – Videointervju med Pamela Jouven City Business Climate Alliances/C40 Citys London och Katarina Luhr
Klimatpakten kopplar på de internationella organisationerna C40, CDP, World Business Council for Sustainable Development

Soffpanel – Klimatomställning av transporter, restauranger och övriga samhället. 
Katarina Luhr och Ellinor Eke, Hållbara Restauranger samt partner och konsult We & U, Jonas Åkerman KTH, forskningsledare och programchef Mistra SAMS.

Videointervju – En kris har ofta visat sig vara en möjlighet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria samt klimatpolitiska rådet.

Soffpanel – Klimatomställningens möjligheter.
Katarina Luhr, Ellinor Eke Hållbara Restauranger, Jonas Åkerman, KTH.

Medverkande

Samtliga deltagare under 2020 års konferens.

Politiker med inriktning på hållbarhetsfrågor. I oktober 2014 gick hon från att vara vice ordförande, till ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och är sedan 2010 ledamot i Stockholms kommunfullmäktige.

En av de ledande experterna på framtidens hälsa. Mouna är läkare, hjärnforskare och entreprenör inom förebyggande hälsa. Hon har även blivit känd som ”Doktor Mouna" i TV4 där hon gör vetenskap begriplig för alla.

En inspirerande talare och en av Sveriges folkkära hållbarhetsexperter. I 28 år har hon hjälpt näringsliv, stat och civilsamhälle att bli mer hållbara. Hon har i Sverige och internationellt över 500 framträdanden på scenen och hon leder Veckans Affärers ”Hållbarhetspodd”.

Studerar till journalist med en spetskompetens i miljövetenskap på Södertörns högskola. Jobbar extra som kundtjänstmedarbetare och teamleader. Har ett stort engagemang och ett brinnande intresse för framför allt hållbarhet.

Warp News är en nyhetskanal som drivs av den ideella stiftelsen Warp Institute. Stiftelsen, som registrerades hos länsstyrelsen 2017, har som mål att öka framtidstron och därmed göra människor mer benägna att medverka till att skapa den positiva framtiden.

Han är författare till böcker som ”Hållbarhet i Praktiken” och Hållbarhet vid evenemang”.

Har övergripande ansvar för de två dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm. Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad och arbetar för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Hon är idag en av fyra grundare och delägare i Norrskens VC-fond som investerar i tech-bolag som försöker lösa samhällets tuffaste utmaningar. Tove har tidigare varit managementkonsult på Bain and Company och Ica.

CBCA operates as a globalnetwork of cities and businesses to create systemic change through data-driven, joint climate action aimed at decreasing GHG emissions in line with the Paris Climate Agreement, and bolstering environmental, social and economic resilience through specific commitments and projects.

Ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Driver ett nätverk med restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring och som består av 65 restauranger i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå som samarbetar med stöd av WWF, Visita, KRAV, Mässrestauranger, Kungliga Djurgårdens Intressenter och leverantörerna Saltå Kvarn och Diskteknik.

Forskningsledare och programchef Mistra SAMS KTH.
Jonas spetskunskap är inom Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling. Jonas har blivit känd i hela Sverige genom sina inlägg i debatten om möjligheterna att minska flygets klimatpåverkan. Tekniken för klimatsmarta transporter i våra städer är redan här men politiska beslut släpar efter, enligt Jonas.”

Uppdaterad