Berzelii park
Berzelii park

18 augusti: Klimatvandring för Klimatpaktens medlemmar

Följ med på vår guidade klimatvandring från Stadshuset via Kungsträdgården till Berzelii park.

Skyfall eller medelhavsvärme – vad händer med Stockholmsklimatet?

Vi träffas vid Stadshuset, på Borgargården, direkt till vänster, vid trappan till restaurangen. Tillsammans vandrar vi cirka 2 km från Stadshuset, via Helgeandsholmen, Gallerian och Kungsträdgården till Berzelii park där guidningen avslutas.

Under vandringen får du veta mer om hur Stockholms stad och Sveriges regering arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser; hur transporter och konsumtion påverkar klimatet; hur staden arbetar med klimatanpassningar för att möta skyfall, höjda havsvattennivåer och stigande temperaturer. Läget är allvarligt men långt ifrån hopplöst!

Plats och tid:

  • Datum: 18 augusti
  • Tid: 14.30–16.30
  • Plats: Vi träffas vid Stadshuset, på Borgargården, direkt till vänster, vid trappan till restaurangen. Tillsammans vandrar vi cirka 2 km från Stadshuset, via Helgeandsholmen, Gallerian och Kungsträdgården till Berzelii park där guidningen avslutas.

Guider från Miljöförvaltningen i Stockholms stad:

  • Klimatexpert Örjan Lönngren
  • Miljöutredare Magnus Sannebro

Evenemanget är kostnadsfritt.

Vem kan delta?

Alla som vill skaffa sig mer kunskap om klimatförändringarna och är nyfiken på hur Stockholms stad arbetar med frågan. Under vandringen ges tillfälle att ställa frågor.

Agenda

Vi samlas på Stadshusets inre borgargård där vandringen startar. Efter en kort introduktion vandrar vi via Tegelbacken, Helgeandsholmen, Strömparterren, Gallerian, Kungsträdgården till Berzelii park där klimatvandringen avslutas. 

Syfte

Att öka kunskapen om klimatförändringar, klimatanpassning, Stockholms stads arbete med frågorna samt ge tips på hur vi själva kan bidra genom att minska våra egna utsläpp.

Varmt välkomna!

Vid eventuellt förhinder, ber vi er avanmäla er i god tid eller lämna platsen till en kollega. Vi uppskattar att du planerar för att närvara, när du tackar ja till inbjudan.

Uppdaterad