Ansökan till Klimatpakten

Välkommen att anmäla ert företag till Klimatpakten!

Medlemskapet är kostnadsfritt men företaget eller organisationen ska vara verksamt och ha en postadress i Stockholms län.

Fyll i och skicka in nedanstående formulär. Skriv en mycket kort text om er verksamhet och ert miljöarbete, samt lyft särskilt vad ni gör för att minska klimatpåverkan och minska energianvändningen. Texten ska kunna användas då ni presenteras eller refereras till inom nätverket.

Webbadressen tillsammans med företagets namn publiceras sedan på vår medlemssida efter att ni blivit godkända. 

Efter att ni skickat in anmälan kommer ni att få en bekräftelse och en inbjudan till signeringslunch, som hålls 3-4 gånger per år i Stockholms stadshus för nya medlemmar.

Uppdaterad