Klimatpakten – tillsammans för ett fossilfritt Stockholm 2040

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Klimatpaktens aktiviteter

  • Signeringslunch för nya medlemmar – i Stockholms stadshus med miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr
  • Årskonferens – en halvdag i Stockholms stadshus med olika teman
  • Tematräffar – ofta som frukostseminarium eller lunchseminarium
  • Klimatpakten PLUS – en spetsgrupp med högre klimatambitioner
  • Klimatpaktens nyhetsbrev – till alla medlemmar 4–5 gånger per år

Nordic Sustainability Expo 17-18 maj

Nordic Sustainable Expo arrangeras i samarbete med Svanen Miljömärkning Sverige, CSR Sweden, Cradlenet, A Sustainable Tomorrow och Nätverket för Hållbart Näringsliv. Mässan är en mötesplats för inspiration och kunskap, med fokus på hållbara produkter, tjänster, lösningar och socialt ansvarstagande i hela värdekedjan.

Klimatpakten och några av de företag som är med i nätverket – Hollbium, Bravida och E-tron - medverkar på mässan.

Läs mer och ladda ner din gratisbiljett

Nordic Sustainability Expo 17-18 maj 2022

Aktuellt för Klimatpaktens medlemmar

Femton år av klimat- och miljösamverkan

Klimatpakten undertecknades för första gången den 27 september 2007 av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton, tillsammans med representanter från Taxi Stockholm, Vasakronan, Shell Sverige, Telia, HSB Stockholm, Nybergs Deli och Wistrands Advokatbyrå.

Uppdaterad