Neonskyltar med ambea, vardaga, nytida och läras logotyper på hus fasad.

Ambea, plusmedlem i Integrationspakten & Jobbpartner till staden

Som plusmedlem i Integrationspakten är du Jobbpartner till staden. Jobbpartner är stadens modell för fördjupad samverkan med arbetsgivare och organisationer kring kompetensförsörjning, inkludering och integration.

Integrationspakten erbjuder två nivåer av medlemskap, Bas och Plus. Som plusmedlem i Integrationspakten är du också Jobbpartner till staden och skapar förutsättningar för att fler Stockholmare ska få möjlighet att inkluderas i arbete och studier. Strax över en fjärdedel av Integrationspaktens medlemsorganisationer är idag plusmedlemmar.

Från bas- till plusmedlem och Jobbpartner

Basmedlemmar i Integrationspakten vars fokus främst är nätverkande och omvärldsbevakning kan växla upp sitt engagemang och bli plusmedlemmar. Medlemmar som önskar en fördjupad samverkan för dialog med medarbetare inom staden, och om förutsättningarna är rätt, utformas en överenskommelse som vi kallar Jobbpartnerskap.
Integrationspakten är därmed en ingång för de som söker långsiktigt samarbete med stadens arbetsmarknadsförvaltning. Stadens modell för Jobbpartnerskap innefattar idag arbetsgivare och organisationer inom många olika branscher, med fokus på bristnäringar. 

Vad innebär ett Jobbpartnerskap och vem gagnas?

Varje år passerar runt 50 000 stockholmare stadens vuxenutbildning och runt 5000 stadens jobbtorg. Jobbpartnerskapen ska korta deras väg mot arbete, det svenska språket och självförsörjning – och samtidigt underlätta för arbetsgivare att hitta efterfrågad kompetens.

Varje Jobbpartnerskap är unikt och utformas gemensamt och efter rådande förutsättningar, det innehåller åtaganden för båda parter och en gemensam målbild. Samarbetet kan till exempel handla om uppstart av jobbspår eller samverkan kring nya utbildningar inom vuxenutbildningen, praktik- och anställningsmöjligheter, arbetsnära insatser som gästföreläsningar och studiebesök, engagemang i stadens mentorprogram eller nya samverkansprojekt. Jobbpartnerskapet är ett levande dokument som följs upp och utvärderas och kan avslutas om förutsättningarna förändras.

Rätt ”mindset” och nära samarbete

Eva Von Wernstedt, koordinator på Arbetsmarknadsförvaltningen med ansvar för Jobbpartner, beskriver ett dynamiskt samarbete som gynnar båda parter och hela Stockholm. Många arbetsgivare har idag svårt att hitta den kompetens de behöver. Och staden har möjlighet att initiera och skräddarsy utbildning efter behov.

– Det handlar om att ha rätt ”mindset” och mötas i ett nära samarbete kring inkludering. Staden är ingen rekryteringsbyrå, men i våra verksamheter har vi möjlighet att utbilda och förbereda människor som idag står utan arbete inför de jobbmöjligheter som finns hos våra Jobbpartners.

Staden kan erbjuda arbetsgivare stöd på olika sätt, till exempel genom en designad handledarutbildning. Ofta kan arbetsgivare som anställer någon utanför arbetsmarknaden också få ett ekonomiskt subventionerat anställningsstöd. Särskilt viktigt för många arbetsgivare som haft det tufft under pandemin, tror Eva.

Ambea - Jobbpartner med tydlig rekryteringsstrategi

Ambea är ett av Nordens största omsorgsföretag, plusmedlem i Integrationspakten och sedan flera år tillbaka Jobbpartner till staden. Som verksam inom ett område med stort kompetensbehov har Ambea arbetet målinriktat och långsiktigt med att väcka nyfikenhet för branschen. Nina Thoren Forsanker, företagets kompetens och mångfaldsstrateg sammanfattar:

– Ett Jobbpartnerskap med staden är för oss en genomtänkt rekryteringsstrategi och väg för kompetensförsörjning. Vi har fått möjlighet att vara med och utforma jobbspår som kombinerar utbildning, språk och praktik mot vår bransch.

Arbetet kring mångfald och inkludering omfamnar hela Ambeas organisation.

I dagarna startar ännu ett jobbspår och under hösten kommer Nina tillsammans med några kollegor att bli mentorer åt nyanlända genom stadens mentorprogram, Stockholmsmentor.

– Som Jobbpartner är vi med och skapar våra framtida medarbetare och om vi lägger ned tid och engagemang kommer vi att få de bästa. Det har under åren genererat många nya fantastiska kollegor som utgör vår verksamhet idag.

Vill du bli plusmedlem i Integrationspakten?

Vill du bli plusmedlem i Integrationspakten och en viktig samarbetspartner till Stockholms utveckling inom områden som rör kompetensförsörjning, inkludering och integration?

Kontakta då oss på mejl!

E-post: integrationspakten@​stockholm.se

Uppdaterad