Bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Bli medlem i Integrationspakten

Genom medlemskapet får du ta del av allt det nätverket erbjuder i form av medlemsaktiviteter, nya kontakter och möjlighet till fördjupad samverkan med staden.

 

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Organisationsnamnet kommer att synas på Stockholms stads hemsida och kan komma att lyftas i Integrationspaktens sociala mediekanaler i olika sammanhang.

Om organisationen

Vilken sektor tillhör organisationen?*
Arbetar din organisation med integration och inkludering idag?*

Om medlemskapet

På vilket sätt vill din organisation engagera sig i Integrationspakten?

Integrationspakten är öppen för alla organisationer som vill dra sitt strå till Stockholm och som ställer sig bakom stadens värdegrund och arbete för icke-diskriminering, jämställdhet och jämlikhet samt mänskliga rättigheter. Genom att klicka "Skicka" står även du som ansökande medlem i Integrationspakten bakom stadens värdegrund.

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad