Forum för kemikaliesmart byggande

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

Uppdaterad