Företagsdialoger

Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? Hur kan vi från Stockholms stad stötta och hjälpa din verksamhet? Det är något vi vill prata direkt med dig om.

Stockholms stad arbetar för att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. Därför har staden startat upp en ny form av företagsdialog i Stockholms stadsdelsområden.

Vi vill komma närmare dig som företagare som verkar lokalt i området. För att både informera om vad som är aktuellt i olika projekt, men också för att förbättra förutsättningarna för dig och andra företagare i området.

Genom företagsdialogerna får du en möjlighet att direkt påverka din egna situationen och bidra till stadsdelsområdets utveckling.

Kom på företagsdialog

Uppdaterad