Slutspurt i innovationstävlingen

Tävlingen för att få fram enkla och billiga lösningar för laddning av personbilar i stadsmiljö pågår fram till sista juni. Fler bidrag är välkomna.

Stockholms stad arrangerar i samarbete med Kista Science City och Vinnova en innovationstävling för smarta lösningar av publika laddplatser. Målet är att stimulera till nya idéer som kan minska kostnader och öka flexibiliteten i hur laddinfrastruktur och laddstolpar kan etableras på gatumark i framtiden.

Tävlingsbidrag ska hitta lösningar på dessa utmaningar:

• dyra nätanslutningar med långa ledtider.
• höga schaktkostnader.
• ont om plats i det offentliga rummet
• kapacitetsbrist i elnätet.
• dyra och klumpiga elstolpar.

Broschyr om innovationstävlingen (pdf, nytt fönster)

Mer information och anmälan görs på Kista Science Citys webbplats. Där går det även att anmäla sig till frågestunder om innovationstävlingen som Stockholms stad anordnar.

Tävling för innovativ gatuladdning

Uppdaterad