Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 55 kommuner. Fokus i samarbetet ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen, att internationellt marknadsföra regionens styrkor samt att öka servicen mot de lokala företagen vid den kommunala myndighetsutövningen.

Samarbetet startade 2006 och bygger på ett femårigt avtal, för närvarande år 2011–2015. Stockholm Business Region (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra de aktiviteter som pekas ut i den gemensamma verksamhetsplanen.

Hur arbetar vi i Stockholm Business Alliance?

SBR arbetar med att informera om regionens fördelar, identifiera prospekt, ta hand om förfrågningar och följa upp de etableringar och investeringar som görs. Arbete med att utveckla regionens service gentemot näringslivet är också en viktig del i partnerskapet. 

utöver detta bidrar partnerkommunerna med lokala resurser. Fokus för investeringsarbetet riktas mot de tre för regionen viktigaste branscherna: IT, miljöteknik och life science. Men alla investerare, oavsett bransch, ges en väg in i regionen.

Stockholm – the Capital of Scandinavia

Vi marknadsför samarbetet internationellt under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia. Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Vår gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Ta del av alla nyheter som berör Stockholm Business Alliance:

Uppdaterad