Klimatpaktens PLUS-företag ställer ut på årskonferensen.

Klimatpakten PLUS

Nu går Stockholms stad och näringslivet i spetsen för att bli fossilfria till 2030. Spetsgruppen Klimatpakten PLUS med företag och organisationer tillsammans med staden bildades under 2016.

Medlemmarna i Klimatpakten PLUS förenas i höga ambitioner om minskad klimatpåverkan och bidrar därmed till att Stockholm tar stora kliv mot att nå stadens klimat- och energimål.

Klimatpakten PLUS består av ett 30-tal medlemmar tillsammans med Stockholms stad. De företag som är PLUS-medlemmar är särskilt utmärkta  i medlemslistan över samtliga medlemsföretag.

Klimatpaktens medlemmar inklusive PLUS-medlemmar

Höga klimat- och miljöambitioner

För att bli en del av Klimatpakten PLUS måste företaget eller organisationen dela och anta stadens mål om att vara en fossilfri organisation 2030.

Exempelvis kan det innebära att företaget eller organisationen jobbar aktivt för att minska användningen av fossila bränslen inom transporter, uppvärmning, el eller tillverkningsprocesser, samt arbetar för att varor och tjänster som köps in ska bli fossilfria.

– När Stockholms stad höjer sina ambitioner och mål i klimat- och miljöarbetet, och när många företag och organisationer inom Klimatpakten gör detsamma, så finns det behov av att utveckla Klimatpakten till något mer, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr. Därför ser vi nu till att vidareutveckla pakten med Klimatpakten PLUS för att möta de höjda mål och ambitioner som vi och företagen har.

– För mig är näringslivet en mycket viktig del i arbetet mot ett klimatsmart Stockholm och därför känns det extra bra när vi kan öka takten tillsammans.

Fördelar för medlemmar

Som medlem i Klimatpakten PLUS får företaget eller organisationen en mer framträdande roll inom Klimatpaktsnätverket. Det kan bland annat innebära att PLUS-medlemmarna lyfts fram i Klimatpaktens nyhetsbrev eller att de erbjuds att vara utställare på den årliga Klimatpaktskonferensen i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Vill ni bli en del av Klimatpakten PLUS

Det är enkelt att ansöka om medlemskap i Klimatpakten PLUS och att delta är kostnadsfritt, men ett antal kriterier behöver uppfyllas:

  • För att bli medlem i Klimatpakten PLUS måste ni dela Stockholms stads vision om att bli en fossilfri organisation till 2030, samt uppfylla ett av de fem klimat- och energimål som hämtats ur stadens miljöprogram 2016–2019.
  • Ni behöver också visa att det bedrivs ett aktivt klimatåtgärdsarbete i verksamheten genom att uppfylla 15 av totalt 32 klimat- och energiåtgärder. Åtgärderna finns listade i informationsenkäten nedanför.
  • Efter att en anmälan blivit godkänd kvarstår inga rapporteringskrav. Inte heller finns några obligatoriska åtaganden, utan allt engagemang sker på frivillig basis.

Informationsenkäten innehåller utförlig information om de krav som ställs på den som vill bli medlem i Klimatpakten PLUS. 

Ny informationsenkät kommer inom kort.

Anmäl ert företag eller organisation via länken. Efter granskning och godkännande blir företaget eller organisationen PLUS-medlem.

Ny anmälningslänk kommer inom kort.

Uppdaterad