Klimatpaktens medlemmar

Klimatpakten har idag 300 medlemmar. I listan hittar du alla företag och organisationer som är med i Klimatpakten.

Ett trettiotal av företagen och organisationerna är också PLUS-medlemmar. Läs mer om PLUS-medlemskap här:

Klimatpakten PLUS

Uppdaterad