Presentation om matavfall
Stina Hedström, Stockholm Vatten och Avfall

Seminarium – Matavfallsinsamling på företag

Ett tjugotal företag deltog på Klimatpaktens första frukostseminarium om allt ett företag behöver veta för en lyckad matavfallsinsamling på sitt företag.

Den 3 september anordnades ett frukostseminarium tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall i Ulvsunda om hur företag kan ta hand om sitt matavfall inför det kommande obligatoriumet. Seminariet var också starten för Klimatpaktens matavfallsutmaning! 

Stadens mål = Klimatpaktens mål = 70 procent

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i Stockholm återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms stads målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2020.

Klimatpakten har antagit samma mål som staden och uppmuntrar därför medlemmarna till en utmaning som presenterades under morgonen, så att vi tillsammans kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd, inledde seminariet, med att berätta om den nya biogasstation i Frescati som hon var med och invigde förra veckan.

Fordonsgasen på stationen består till 100 procent av biogas, vilket gör det möjligt för stockholmarna att kunna välja ett mer klimatvänligt drivmedel och bidra till en hållbar stad. Biogas framställs av restprodukter från till exempel matavfall.

– Biogas är ett av de bästa exemplen på cirkulär ekonomi. Matavfall är en resurs från ett kök, en resurs som alla städer har.

Idag är andelen matavfall som samlas in 28 procent, som är en klar förbättring jämfört med tidigare, men ändå fortfarande långt ifrån målet på 70 procent.

– Insamlingen av matavfall är en viktig del i arbetet för världens mest hållbara stad. Självklart tycker vi därför att det är viktigt att man ska ha tillgång till matavfallsinsamling även på jobbet.

Hon redogjorde också varför det är bättre att samla in matavfallet än att använda matavfallskvarnar.

– För att vi ska kunna använda överskottet från rötningen att göra biogödsel till att lägga ut på åkrarna.

Från jord till bord till jord

Stockholm Vatten och Avfall vill under seminariet både hämta in synpunkter från Klimatpaktens medlemmar samt informera och förbereda inför beslut om ett kommande obligatorium.

– Visste ni att på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil? Och att matavfallet från 3000 personer kan köra en stadsbuss ett år!

2012 samlades 11.700 ton matavfall in från stockholmarna som räcker till 819 ton biogas. 2018 innebar en fördubbling med 23.680 ton avfall som räcker till 1658 ton biogas.

Det finns idag ett flertal olika system för insamling av matavfall, alltifrån kombitanker och djupbehållare till kärl och optisk sortering.

- Därför är det första som händer när ett företag kontaktar oss om matavfallsinsamling att vi gör en utredning om hämtningsförhållanden med mera, berättar Stina Hedström på Stockholm Vatten och Avall.

Något som kan oroa en del är att företages matavfallspåsar mest fylls med kaffesump, och om det då verkligen är värt att samla in matavfallet.

– Från företag blir det mycket kaffesump i matavfallspåsarna, men att kaffesump är en sämre resurs än det övriga matavfallet är bara en skröna.

Ett av de större hindren just nu för att öka insamlingen är att så många fastigheter har säckhämtning och inte möjlighet till att skaffa en tunna. Därför byggs nu en anläggning för optisk sortering i Högdalen för de som har säckhämtning idag, och även för att ta hand om matavfallet

Från och med 2021 införs ett obligatorium för verksamheter/restauranger att samla in matavfallet och från 2023 för övriga verksamheter till exempel kontor och hushåll.

Matavfallsutmaning till Klimatpaktens företag

Charlotta Hedvik, miljöförvaltningen, presenterar avslutningsvis den nya utmaningen för Klimatpaktens företag:

– Från och med nu startar vi en utmaning med våra medlemmar med målet att 70 procent ska ha matavfallsinsamling. Så att vi tillsammans kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Uppdaterad