Seminarium – Matavfallsinsamling på företag

Ett tjugotal företag deltog på Klimatpaktens första frukostseminarium om allt ett företag behöver veta för en lyckad matavfallsinsamling på sitt företag.

Den 3 september anordnades ett frukostseminarium tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall om hur företagen kan ta hand om matavfall inför det kommande obligatoriumet. Seminariet var också starten för Klimatpaktens matavfallsutmaning! 

Stadens mål = Klimatpaktens mål = 70 procent

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i Stockholm återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms stads målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2020.

Klimatpakten har antagit samma mål som staden och uppmuntrar därför medlemmarna till en utmaning som presenterades under morgonen, så att vi tillsammans kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd, inledde seminariet, med att berätta om den nya biogaspump i Frescati som hon var med och invigde förra veckan.

– Matavfall är en resurs från ett kök, en resurs som alla städer har.

Idag är andelen matavfall som samlas in 28 procent, som är en klar förbättring jämfört med tidigare, men ändå fortfarande långt ifrån målet på 70 procent.

– Insamlingen av matavfall är en viktig del i arbetet för världens mest hållbara stad. Självklart tycker vi därför att det är viktigt att man ska ha tillgång till matavfallsinsamling även på jobbet

Hon redogjorde också varför det är bättre att samla in matavfallet än att använda matavfallskvarnar.

– För att vi ska kunna använda överskottet från rötningen att göra biogödsel till att lägga ut på åkrarna.

Från jord till bord till jord

Stockholm Vatten och Avfall vill under seminariet både hämta in synpunkter från Klimatpaktens medlemmar samt informera och förbereda inför beslut om ett kommande obligatorium.

– Visste ni att på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil? Och att matavfallet från 3000 personer kan köra en stadsbuss ett år!

Det första som händer när ett företag kontaktar Stockholm Vatten och Avfall är att det görs en utredning om hämtningsförhållanden med mera.

Något som kan oroa är att matavfallspåsarna fylls med kaffesump, och om det då verkligen är värt att samla in matavfallet.

– Från företag blir det mycket kaffesump i matavfallspåsarna, men att kaffesump är en sämre resurs än det övriga matavfallet är bara en skröna.

Ett av de större hindren just nu för att öka insamlingen är att så många fastigheter har säckhämtning och inte möjlighet till att skaffa en tunna. Därför byggs nu en anläggning för optisk sortering i Högdalen för de som har säckhämtning idag, och även för att ta hand om matavfallet

– Vi väntar tills sorteringsanläggningen är på plats för att kunna lösa säckhämtninggen

Från och med 2021 införs ett obligatorium för verksamheter/restauranger att samla in matavfallet och från 2023 för övriga verksamheter till exempel kontor och hushåll.

Matavfallsutmaning till Kilmatpaktens företag

Charlotta Hedvik, projektledare, presenterar den nya utmaningen för Klimatpaktens företag:

– Från och med nu startar vi en utmaning med våra medlemmar – 70 procent ska ha matavfallsinsamling.

Uppdaterad