Frukostseminarium om matavfall 3 september

Allt du behöver veta för en lyckad matavfallsinsamling på ditt företag. Miljövänligt frukostseminarium med klimat- och miljöborgarrådet Katarina Luhr och Stockholm Vatten och Avfall. 

Med målet att 70 procent av Klimatpaktens medlemmar ska ha matavfallsinsamling till Klimatpaktskonferensen 2020 startar vi nu den stora matavfallsutmaningen.

Var med i uppstarten och få reda på hur vi gör, vad vi sparar, hur vi motiverar.

Seminariet vänder sig till dig som vill lära dig hur företaget kan ta hand om matavfall, inför ett kommande obligatorium, och för dig som vill bidra med dina erfarenheter. Och för dig som vill vara med på Klimatpaktens matavfallsutmaning! 

Datum

 • 3 september 08.00 - 10.00

Plats

 • Stockholm Vatten och Avfall, Bryggerivägen 10, Ulvsunda

Anmälan

Anmäl dig och kollegorna här

Stadens mål = Klimatpaktens mål = 70 %

Matavfall inom Stockholms stad från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2020.

Klimatpakten har antagit samma mål som staden och uppmuntrar därför er medlemmar att genom en utmaning som presenteras under morgonen, värva företag som ansluter sig till matavfallsinsamlingen, så att vi tillsammans kan bidra till ett minskad klimatpåverkan.

Stockholm Vatten och Avfall

önskar både inhämta synpunkter från Klimatpaktens medlemmar samt informera och förbereda inför beslut om ett kommande obligatorium. Detta frukostseminarium är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor direkt till berörda på Stockholm Vatten och Avfall samt till Miljö- och klimatborgarrådet.

Programinnehåll

 • Hur minskar vi tillsammans klimatpåverkan med matavfallsinsamling
 • Erbjudande till företag i Stockholms stad
 • Ekonomiska fördelar med matavfallsinsamling
 • Vad kommer en obligatorisk matavfallsinsamling att innebära?
 • Från kök till gas, hur mycket har biogasproduktionen ökat? Målet, hur långt kan vi nå?
 • Förutsättningar - hinder/möjligheter
 • Förslag på lösningar i kontor/pentry
 • Förslag på lösningar för restauranger
 • Egen kompost vs matavfallsinsamling 
 • Goda exempel hos redan anslutna företag
 • Egna erfarenheter av matavfallsinsamling, vad fungerar och inte?
 • Matavfallsinsamlingsutmaningen

Uppdaterad