Klimatpaktens matavfallsutmaning

Nu uppmanar vi alla Klimatpaktens medlemmar att delta i vår matavfallsutmaning!

Nytt frukostseminarium om matavfallsinsamling

Välkommen till Klimatpaktens seminarium om matavfallsinsamling den:

Fredag 13 mars 2020 i Stockholms stadshus.

Under seminariet får du kunskap inför det kommande obligatoriet i Stockholms stad och vi berättar om Klimatpaktens matavfallsutmaning.

 • Vad vinner ditt företag på matavfallsinsamling?
 • Vill du bidra med egna erfarenheter?

Seminariet är öppet för alla företag inom Klimatpakten. Evenemanget är kostnadsfritt.

Plats och tid:

 • Stockholms stadshus, Paulirummet
 • Ragnar Östbergs Plan 1 (receptionen)
 • Fredag 13 mars 2020 kl 08.30-10.30 inkl frukost (seminariet börjar 09.00)
 • Vänligen tag med ID-handling

Anmälan:

Morgonens innehåll:

 • Hur vi tillsammans minskar klimatpåverkan med matavfallsinsamling
 • Erbjudande till företag med adress i Stockholms stad
 • Ekonomiska fördelar med matavfallsinsamling
 • Vad kommer en obligatorisk matavfallsinsamling att innebära?
 • Hur gör man?
 • Insamlingsmetoder
 • Från kök till gas, hur mycket har biogasproduktionen ökat? Målet, hur långt kan vi nå?
 • Förutsättningar - hinder/möjligheter
 • Förslag på lösningar i kontor/pentry och för restauranger
 • Egen kompost vs matavfallsinsamling genom Stockholm Vatten och Avfall
 • Goda exempel hos redan anslutna företag
 • Bidra med era erfarenheter av matavfallsinsamling.
 • Matavfallsutmaningen.

Saknar ditt företag insamling av matavfall?

Stockholms målsättning är att samla in 70 % av matavfallet till 2021.

Matavfall inom Stockholms stad från kontor, hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion.

Klimatpakten har samma mål som staden och uppmuntrar därför medlemmarna att ansöka om matavfallsinsamling under 2020. Målet är att minst 70 % av Klimatpaktsmedlemmarna med sophämtningsadress inom Stockholms stads kommungräns har matavfallsinsamling till Klimatpaktskonferensen 6 oktober 2020. 

Delta med ditt företag och låt ert matavfall jobba för klimatet!

1. Fyll i vår enkät

För att veta om vi uppnår målet vill vi att ni svarar på vår enkät

2. Anmäl till matavfallsinsamling

Ni som saknar matavfallsinsamiling idag, maila Stockholm Vatten och Avfall  och märk mailet med "Klimatpakten" (ni blir då prioriterade). Ni får allt stöd ni behöver för att ansluta er till matavfallsinsamling.

Tävling – värva företag till matavfallsinsamling

Under året har ni också möjlighet att delta i vår värvningstävling.

Det Klimatpaktsföretag som värvar flest företag till matavfallsinsamling får pris och diplom den 6 oktober 2020 på Klimatpaktens konferens.

 • Värva Stockholms företag (inom kommungränsen). Framför allt företag som inte redan är med i Klimatpakten.

Priset är en lunch med Miljöborgarrådet Katarina Luhr.

Stadens mål = Klimatpaktens mål = 70 procent

Nästan 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. 

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i Stockholm återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms stads målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2021.

Seminarium om matavfallsinsamling

Den 3 september hölls ett första frukostseminarium om matavfallsinsamling tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall.

Läs referat från seminariet här

Uppdaterad