Klimatpaktens matavfallsutmaning

Delta med ditt företag i vår matavfallsutmaning!

Stadens mål = Klimatpaktens mål = 70 procent

Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker i Stockholm återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms stads målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2020.

Klimatpakten har antagit samma mål som staden och uppmuntrar därför våra medlemmar till en utmaning, så att vi tillsammans kan bidra till ett minskad klimatpåverkan.

Inom kort kommer mer information och om hur du kan anmäla dig.

Seminarium om matavfallsinsamling

Under hösten anordnar vi flera seminarier för deltagande företag. 

Den 3 september hölls ett första frukostseminarium om matavfallsinsamling tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall.

Du kan läsa referat från seminariet här

Uppdaterad