Klimatpaktens konferens 2017 – Fossilfria samhället med Fossilfritt Sverige

Mer än 200 deltagare från staden, näringslivet och olika organisationer hade samlats på årets konferens i Blå Hallen i Stadshuset för att inspireras och byta värdefulla erfarenheter. Temat var det fossilfria samhället och var ett samarrangemang mellan Stockholms stad och Fossilfritt Sverige.

Klimatpakten firar 10 år

Stockholms företagsnätverk Klimatpakten med fokus på klimatutmaningarna startade för tio år sedan som ett initiativ av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton. Idag leds Klimatpakten av Katarina Luhr, nuvarande miljöborgarråd. I ett inledande samtal beskrev de utvecklingen fram till idag. Ulla Hamilton berättade om hur allting började:

– Samtidigt som jag hade ett starkt engagemang för näringslivet fanns också ett engagemang för miljöfrågorna. Med utgångspunkt i Stockholms miljöprogram bjöds därför företag in för att tillsammans med staden arbeta för att nå klimatmålen.

Sju företag signerade och blev därmed de första medlemmarna i Klimatpakten, som nu består av 236 företag och organisationer.

– En av de positiva sakerna och som förvånade mig var hur Klimatpakten snabbt också blev ett forum för nya samarbeten och affärsidéer.

Katarina Luhr fortsatte med att ge en återblick över de senaste årens utveckling av klimatet och klimatarbetet.

– Klimatpakten startades 2007. Året då ordet klimathot var Språkrådets nyord och koldioxidhalten låg på 380 ppm.

Hon pekar på de många förändringar vi kan se idag, både i det lilla och i det stora arbetet. Över 200 stockholmsföretag är nu anslutna i Klimatpakten med det gemensamma målet att vara fossilbränslefria 2030.

– Jag vill också understryka allvaret. Koldioxidhalten är nu över 400 ppm, en gräns vi inte ville nå upp till. Därför behöver vi alla, vi i politiken, näringslivet och stadens medborgare, arbeta tillsammans för att nå målen om en fossilfri stad.

Fossilfritt Sverige

– Det går lättare än vi tror! Det går att leva ett fossilfritt liv och må gott.

Det konstaterade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, när han i sitt föredrag fortsatte på temat fossilfritt. Han menar att vi i Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en nationell plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Hittills har över 200 aktörer gått med.

Arbetet består av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen.

– Sveriges roll är att ju att vara en permanent världsutställning av miljöteknik, säger Svante Axelsson. Jag vill minska vår rädsla för förändring och visa på möjligheterna genom goda berättelser.

I Fossilfritt Sverige arbetar man med utmaningar och med olika branschsamarbeten. Industrin är ett exempel där man arbetar med visionen om världens första fossilfria stålindustri.

– Vi vill med våra konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer skynda på utvecklingen inom olika sektorer som tjänstebil, sol och transport.

Han poängterar dock, trots sin positiva inställning, att vi också måste inse allvaret och minska vår rädsla för omställningen.

– Stockholms mål om ett fossilfritt 2040 och Klimatpakten visar på kraften av att arbeta tillsammans.

Tre företag om klimatarbetet som en möjlighet

Atrium Ljungberg, Avisera och Bring är tre exempel på stockholmsföretag som ser klimatarbetet som en affärsmöjlighet.

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som arbetar med hållbar stadsutveckling som ett av sina ledord.

– Långsiktighet, bredd och samverkan är en viktig del i arbetet för att minska vår klimatpåverkan, säger Annica Ånäs, VD Atrium Ljungberg. Genom att vi inte bara äger fastigheter utan också större områden som till exempel i Sickla får vi möjlighet att arbeta med hela hållbarhetsperspektivet genom att skapa hållbara livsmiljöer och bygga attraktiva platser.

Andra ledord är resurs - och energieffektivitet där man bland annat jobbar med byggnadscertifiering och gröna hyresavtal.

– Vi samverkar med hyresgästerna genom till exempel gröna hyresavtal, cykelrum och platser för elbilar. Vi använder oss också av nudging för att skapa hållbara beteenden och som är viktigt i arbetet med företagshyresgästerna för att ge dem en knuff i rätt riktning.

Avisera är ett förpackningsföretag som aktivt jobbar med sina leverantörer och ställer höga krav. Avisera har halverat de egna utsläppen sedan 2007 och arbetar nu med konceptet Återbära, för klimatneutrala förpackningar.

– Produkten ska också vara designmässigt utformad så att den är återanvändningsbar och attraktiv för användarna. Detta för att påverka beteendet och det hållbara valet hos konsumenten, berättar Rosanna Zalbo Lundgren, hållbarhetsansvarig Avisera.

Bring är ett post- och logistikföretag som länge haft ett aktivt miljöarbete.

– Det har gått bra för oss i miljöarbetet och vi klarade våra uppsatta miljömål i förtid, säger Cathrine Löfqvist, miljöchef Bring.

Bring har arbetet med konceptet Älskade stad som är ett samarbete mellan staden och olika aktörer för effektivare leveranser och bättre stadsmiljö. Det handlar om att gods– och avfallstransporter sker med samma el-lastbil. I takt med att lastbilen blir av med gods på väg in till stan, fylls den på med avfall. Ett nytt sätt att samköra olika transporter helt enkelt för minskade utsläpp av buller och trafik.

– Vi vet att vi är en del av problemet eftersom vi är ett transportföretag, men det betyder också att vi är en del av lösningen.

Uppdaterad