Integrationspaktens medlemsnätverk

Integrationspakten är ett medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar idag cirka 280 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Genom Integrationspakten erbjuds medlemmarna:

 • tillgång till de aktiviteter och mötesplatser som nätverket erbjuder
 • en plattform för inspiration och kunskap, utbyte av idéer och erfarenheter
 • synliggörande av sitt engagemang
 • möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter
 • en tätare dialog och verktyg för samverkan med Stockholms stad.

Syftet med nätverket är att ge större utväxling på medlemmarnas ambitioner och initiativ. Medlemskapet är kostnadsfritt.

När du blir medlem får du ta del av det senaste inom näringsliv, arbetsmarknad och integration i Stockholm genom Integrationspaktens nyhetsbrev samt digitala och fysiska medlemsträffar. Du blir även inbjuden till Integrationspaktens slutna Linkedingrupp där du kan komma i kontakt med andra medlemmar, söka samarbetspartners samt informera om dina egna satsningar och projekt. Här nedan kan du ta del av de digitala medlemsträffar som Integrationspakten arrangerat under 2020.

Integrationspakten medlemsträff 17 november 2020

https://video.stockholm.se/video/65277140/integrationspaktens-tredje-digitala-1

Integrationspakten medlemsträff 17 september 2020

https://www.youtube.com/watch?v=flBbFAyyOE8

Integrationspakten medlemsträff 11 juni 2020

https://www.youtube.com/watch?v=fp930FYe9N4

Som medlem:

 • bidrar du aktivt i nätverket genom att dela med dig av erfarenheter, idéer och kunskap
 • uppmuntras du att bjuda in till egna aktiviteter och initiativ
 • är du ambassadör för Integrations­pakten och kommunicerar aktivt ditt engagemang via dina kommuni­kationskanaler.

Kom ihåg - sprid ordet om Integrationspakten!

Medlemskapet i nätverket är viktigt och medlemmar uppmuntras sprida ordet om pakten genom att använda följande hashtags vid egna nyheter eller övriga inlägg om Integrationspakten: #dradittstråstillstockholm #integrationspakten #stockholmsstad

Det är medlemmarna som skapar Integrationspaktens inriktning och innehåll. Stockholms stad faciliterar nätverket som utgår från medlemmarnas intresse och behov. Alla organisationer, oavsett storlek och bransch, är välkomna att bli medlemmar i Integrationspakten och alla medlemmar bidrar utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.

Integrationspakten erbjuder möjlighet till fördjupad samverkan med Stockholms stad

De medlemmar som vill utveckla sitt arbete med inkludering erbjuds genom Integrationspakten flera möjligheter till fördjupad samverkan med Stockholms stad.  Här är några exempel:

 • Bli jobbpartner – för långsiktig och hållbar samverkan med Stockholms stad kring kompetensförsörjningsfrågor
 • Vill du bli mentor och förändra livet för en nyanländ stockholmare? Anmäl dig i så fall till programmet Stockholmsmentor här
 • Vill du stötta ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden?
  Då kan du ta emot en PRAO-elev eller en feriearbetande ungdom.

Integrationspakten uppmuntrar även medlemmar att kontakta Stockholms stad om egna idéer kring samverkan och innovation för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Uppdaterad