Osama Al Saleh
Osama Al Saleh, före detta IT-värd.

Stockholms stadsbibliotek – betydelsefull samhällsbärare som främjar inkludering & integration

Stockholms stadsbibliotek erbjuder mycket mer än utlåning av böcker, bland annat språkcaféer, läxhjälp och ingångar till arbetsmarknaden för dem som står utanför. Här får till exempel nyanlända möjlighet till anställning som IT-värd

För snart hundra år sedan invigdes Stockholms första stadsbibliotek på Sveavägen. Idag är våra stadsbibliotek 39 till antalet, en verksamhet som formas och utvecklas efter samhällets behov och självklar medlem i Integrationspakten. Martin Havström, Biträdande avdelningschef för Stockholms stadsbibliotek berättar om bibliotekens uppdrag idag:

– Biblioteken har en samhällsbärande funktion snarlik medborgarkontorens och samhällsuppdraget har en större tyngd i vår verksamhet idag. Ett av de utpekade uppdragen är att minska den digitala klyftan i samhället. Alla har inte en egen dator hemma.

150 nyanlända har erbjudits anställning som IT-värd

Idén om att erbjuda unga nyanlända en ingång till arbetsmarknaden genom en kommunal visstidsanställning som It-värd inleddes i projektform 2017, men är numera en del av ordinarie samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och biblioteken.

Hittills har biblioteken erbjudit runt 150 unga nyanlända en anställning som IT–värd och ett stort antal av dem har därefter gått direkt till den ordinarie arbetsmarknaden eller studier. En av arbetsmarknadspolitikens mest lyckade satsningar, summerar Martin Hafström.

– Genom att erbjuda nyanlända en anställning som IT-värd på våra bibliotek kan vi bidra till integration och samtidigt fullfölja vårt uppdrag att minska det digitala glappet. IT-värdarna är oerhört uppskattade av både besökare och ordinarie personal. Efter avslutad anställning har några av dem kunnat söka våra ordinarie tjänster och är nu anställda på ett bibliotek.

Från IT-värd till tillsvidareanställd

Vi möter före detta IT-värden Osama Al Saleh utanför Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen. Född och uppvuxen i Syrien kom han ensam till Sverige 2015. Från huvudstaden Damaskus till en liten by i Jämtland, innan resan så småningom gick vidare till Stockholm, SFI-studier och en anställning som IT-värd.

– Jobbet som IT-värd var mitt första i Sverige och det tog mitt språk till en ny nivå. Jag var nyfiken, försökte lära mig allt och lyssnade noga på vilka ord som mina kollegor använde. På SFI lärde jag mig grammatik och att läsa, men på biblioteket fick jag möjlighet att prata och utveckla min svenska.

I Syrien läste Osama ekonomi, men har alltid varit intresserad av datorer och mobiltelefoni. Inför arbetet som IT-värd gick han en kortare utbildning, men surfade också runt på nätet och lärde sig mycket själv.

– Som IT-värd hjälpte jag bibliotekets besökare med att skaffa mejladress, skriva ut papper eller hur deras mobil fungerar. Det är ett serviceyrke och har lärt mig många nya ord och nyanser i språket.

Nu har han fått en tillsvidaretjänst som biblioteksassistent och är själv handledare åt fem nya medarbetare.

Han tog tidigt under pandemin initiativ till att starta språkcafé online och var också en av dem som bemannade vägledningstjänsten digitalhjälp.online.

– Genom min bakgrund vet jag vad nya medarbetare behöver för stöd och jag har fått gå stadens coach- och mentorutbildning. För mig var det också viktigt att våra språkcaféer vänder sig till nybörjare, inte nyanlända - då det finns många människor som varit här länge utan att kunna språket. Idag är våra språkcaféer fullbokade och snart startar vi ett för nyanlända ungdomar där vi kommer att prata om ämnen som berör dem, som arbetsliv, framtid och kärlek.

En trygg ingång till arbetsmarknaden

Stockholmsjobb är ett samlingsnamn för en kommunal arbetsmarknadsinsats med en tidsbegränsad anställning som också kan kombineras med utbildning. IT–värd är en variant, men biblioteken erbjuder flera Stockholmsjobb med enklare arbetsuppgifter. Psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsvariation eller utmaningar med språket kan vara en av många anledningar till varför människor hamnar utanför arbetsmarknaden och behöver en trygg ingång för att komma tillbaka. Stockholmsjobben har stor betydelse både för dem som får en ingång till arbetslivet men också för ordinarie personal som upplever en ökad mångfald i verksamhetens arbetsgrupper, vilket även uppskattas av besökarna, berättar Martin.

– För oss är det viktigt att vår verksamhet speglar hur befolkningssammansättningen ser ut, vilket numera också avspeglar sig på vårt sätt att rekrytera. Det är till exempel en oerhörd tillgång att ha medarbetare som pratar något av våra stora invandrarspråk.

Integrationspakten – en kontaktyta för fler samarbeten

Under pandemin har biblioteken varit snabba med att flytta sin verksamhet online, alla aktiviteter, läxhjälp såväl som den klassiska sagostunden har blivit digitala. Som en del i arbetet med att minska digital segregation samarbetar biblioteken idag med Nordea, som också är medlem i Integrationspakten. Volontärer från Nordea erbjuder bibliotekens besökare bankoberoende digital coachning med att till exempel skaffa bank-id och swish. Martin ser gärna fler samarbetsparters.

– Integration är och kommer att vara en oerhört viktig fråga för Stockholm framöver och vi är glada att vara medlem i Integrationspakten som vi ser som en naturlig utveckling av vårt strukturerade samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen kring olika anställningsmöjligheter. Vi ser också Integrationspakten som en möjlig kontaktyta för att hitta fler samarbetspartners som vill bidra till en inkluderande verksamhet.

Har din organisation en idé som går i linje med bibliotekens inkluderande verksamhet?

Hör av dig till stadsbiblioteket!

Visste du att:

Uppdaterad