Fyra ungdomar som sitter framför en dator.

Right To Play vill fylla kunskapslucka om nyanlända tjejers utmaningar på arbetsmarknaden

Nyanlända unga tjejer stöter på flest hinder vid etablering på arbetsmarknaden. Right To Play har beviljats ESF-medel för att tillsammans med målgruppen och arbetsgivare identifiera utmaningar och hitta hållbara vägar mot arbete och jämlikhet.

Right To Play arbetar med och för utsatta ungdomar, i syfte att motverka diskriminering och skapa långsiktig inkludering i samhället. Sedan hösten 2018 har organisationen genererat över 300 jobb för ungdomar i och runt om Stockholm. Men på en arbetsmarknad hårt drabbad av pandemin, är nyanlända ungdomar en utsatt grupp – och tjejerna har det tuffast.

Genomför en EU–finansierad förstudie

Right To Play har beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra en förstudie kring nyanlända tjejers inträde på arbetsmarknaden. Hindren är ofta många och komplexa, och kräver innovativa lösningar. Projektets referensgrupper består av både arbetsgivare och tjejer från målgruppen. Arbetsmarknadsförvaltningen är stadens part i projektet och medverkar i förstudien genom att bidra med insikter och nätverk.

– Syftet med förstudien är att ta reda på vilka hinder som står mellan nyanlända tjejer och arbetsmarknaden, samt att identifiera möjliga lösningar som kan röja dessa. Tjejerna är högst delaktiga i förstudien som experter på sina egna frågor, vilket även mottagarsidan kommer att vara, genom arbetsgivare och stadens representanter, berättar Frida Olsson, projektledare och tf verksamhetschef på Right To Play.

Mångfald bidrar till innovation

Right To Play är medlem i Integrationspakten och har ett fördjupat samarbete med staden genom ett jobbpartnerskap. Nu öppnar de även upp möjligheten för Integrationspaktens medlemmar att vara delaktiga i förstudien genom att bidra med erfarenhet från arbetsgivarnas sida.

– Forskning visar att arbetsplatser som anammar mångfald är mer innovativa och ekonomiskt lönsamma. Vi ser därmed att det är viktigt att vi krokar arm och tar fram lösningar som är förankrade hos alla parter. Då kan vi identifiera hållbara lösningar som bär oss och skapar verklig förändring, avslutar Frida.

Om Right To Play

Right To Play är en global organisation som använder lekens och idrottens kraft för att utbilda och stärka barn och unga. Verksamheten i Stockholm arbetar med och för utsatta ungdomar mellan 16 och 24 år, i syfte att motverka diskriminering och skapa långsiktig inkludering i samhället. I samarbete med kommuner, företag och idrottsorganisationer anordnas aktiviteter och program som bidrar till stärkt självkänsla, utökat nätverk, bättre språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

Kontakt

Är du arbetsgivare och vill anmäla intresse för att medverka i referensgruppen, eller vill du veta mer om förstudien? Kontakt då Right to play!

E-postadress: folsson@righttoplay.com

Uppdaterad