Yashar Moradbakhti
Yashar Moradbakhti vd och medgrundare.

Lättillgänglig språkapp från Lingio gör skillnad på stadens Jobbtorg

Med digitala språkkurser i yrkessvenska vill Lingio bidra till att lösa samhällets utmaningar och medverka till en inkluderande arbetsmarknad. Språkappen, uppbyggd som ett underhållande spel, finns sedan i våras på Jobbtorg Stockholm.

Lingio startade som ett volontärprojekt där tre tidigare kollegor från Spotify gick samman för att bidra till att påskynda etableringen efter flyktingvågen 2015. Idag är Lingio ett företag med snart 20 anställda och en prisbelönad språkapp. Drivkraften att göra samhällsnytta är fortfarande viktigare än fina siffror i kvartalsrapporten, menar Yashar Moradbakhti, vd & medgrundare.

– Flera undersökningar visar att språket utgör det i särklass största hindret för att arbetsgivare ska kunna anställa den kompetens de behöver. Vi vill ta bort det hindret och hjälpa människor i utanförskap till ett yrke som ger en långsiktighet och möjlighet för dem själva att ta kontroll över sin framtid.

Roligt sätt att lära sig ett branschspråk

Lingios språkapp erbjuder idag 25 digitala kurser i yrkessvenska inom olika branscher och bygger på AI-teknik, gamification och individuell coaching. Kurserna är framtagna tillsammans med branschexperter och appen är uppbyggd som ett roligt spel där användaren jagar stjärnor och blir på så sätt ett lustfyllt och effektivt sätt att lära sig ett branschspråk, berättar Yashar.

Uppskattad språkapp på jobbtorgen

Sedan våren 2021 finns Lingios språkapp tillgänglig på alla jobbtorg inom Stockholms stad. Sara Friberg är biträdande enhetschef på Jobbtorg Kista och berättar om samarbetet med Lingio:

– Språkappen är lättillgänglig och kräver inga användarkonton eller digital kompetens. Du kan också välja att lära dig språket med stöd av ditt modersmål. Konceptet där pedagogik och spel samverkar är en styrka och upplevs av många som underhållande.
Sara menar att appen kan fungera både som ett komplement till svenska för invandrare (sfi) och som parallell insats under till exempel en praktik för den som tänker sig en framtid inom ett specifikt yrke.

– På Kista Jobbtorg har vi till exempel en kvinna som tagit bussförarkort och i den utbildningen upplever att hon haft stor nytta av Lingios språkkurs för bussförare.

Payam Abdulkarim, enhetschef för Kvalitet och utveckling på Jobbtorg Stockholm, summerar;

– Vi ser att samarbetet med Lingio går hand i hand med visionen om en smart och innovativ storstad och vi ser ett stort värde i att erbjuda nya typer av insatser till våra deltagare.

Medlem i Integrationspakten för att vara med och lösa samhällets utmaningar

Yashar beskriver samarbetet som ett gemensamt innovationsbygge där coacherna på jobbtorgen kan följa deltagarnas språkprogression på daglig basis, vilket skapar goda förutsättningar för att bygga en ännu starkare plattform för coaching.

– Just ”tillsammansdelen” och gemensamma åtaganden är viktiga för att lösa utmaningar kring utanförskap idag. Det är också en av anledningarna till varför Lingio är en del av Integrationspakten. Vår produkt är en rolig och effektiv mobilapp, men vi tänker i ett större perspektiv och vill vara med och lösa samhällets utmaningar.

Uppdaterad