Sofia Klingberg och Amin Nazari
Mångfaldsstrategerna Sofia Klingberg och Amir Nazari.

Hos AFRY är inkludering och mångfald en affärsstrategi

De leder inkluderings– och mångfaldsarbetet i 47 länder och tycker att det är enkelt – för arbetet är prioriterat och de har ledningen med sig. Möt mångfaldsstrategerna hos AFRY.

År 2019 gick ÅF och finska Pöyry samman och blev AFRY. Ett internationellt företag med 16 000 anställda, varav hälften i Sverige, verksamma inom teknik, design och rådgivning. Mångfaldsstrategerna Sofia Klingberg och Amir Nazari leder inkluderings- och mångfaldsarbetet i Sverige och övriga 46 länder.

– Vi gör många konkreta actions som Inclusion & Diversity week, webbinarier och punktinsatser, men det handlar också om att paketera och lära ut. Vi är ett företag med supertydliga värderingar och strategier som vi alla ska följa varje dag – annars är de meningslösa, säger Sofia Klingberg.

Med världen som arbetsfält, utmaningar och diskrimineringsgrunder som skiljer länder emellan, beskriver Sofia och Amir ändå sitt arbete som enkelt. De har koncernledningen med sig och en inkluderande företagskultur står högt på agendan. AFRYs vd Jonas Gustavsson deltog nyligen på EUs initiativ ”European Diversity Month” och berättade om hur flyktingvågen påverkat Sverige och AFRY som tidigt bestämde sig för att vara en del av lösningen. Mellan 2015 och 2020 anställdes 361 ingenjörer med utländsk bakgrund, varav flertalet var nyanlända i Sverige.

Amir Nazari beskriver en positiv attitydförskjutning, både inom AFRY och i samhället i stort.

– Hos oss finns inte längre någon tvekan om utländska examensbevis och kunskapsnivåer är tillräckliga, och våra kunder accepterar konsulter som till en början kan behöva kommunicera på engelska.

Lyckade matchningar, coach- och mentorstöd och möjlighet att få studera svenska på arbetstidstid är en del av framgången, men också en god samverkan med myndigheter kring målgruppen.

Mångfald och inkludering har en central plats på AFRYs globala intranät. Det handlar om affärsmässighet, förtydligar Sofia.

– Vi är ett vinstdrivande företag och vår tillgång är alla de fantastiska människor vi lyckas rekrytera och behålla. Genom att utbilda oss och synliggöra fördomar, använder vi oss bara av kompetensbaserad rekrytering. Idag har var sjätte medarbetare utländsk bakgrund och 2030 ska 40 procent av företagets ledare vara kvinnor. Mångfald är en del av vårt DNA.

För AFRY är Integrationspakten ett bra initiativ och nätverk med möjlighet att lära av varandra. De har också inlett en dialog med staden om möjlighet till fördjupad samverkan. Båda är överens – det behövs ingen specialistkunskap för att starta resan mot en inkluderande företagskultur. Börja småskaligt – men arbeta långsiktigt. Sofia knyter ihop säcken: 

– Om alla i rummet ser likadana ut, då är det någon som fattas.

AFRY tipsar

Oavsett storlek på företag eller organisation inom civilsamhället – ta emot en praktikant. Det kommer att betyda allt för den som får möjlighet att komma ut i arbetslivet – men också vara betydelsefullt för er. Satsa på en god matchning. 99 procent av dem som får praktik hos oss går vidare till en anställning.

Uppdaterad